Ανακοινώσεις  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19 (03/07/2019)
Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και δεν έχουν παραδώσει το βιβλίο πρακτικής άσκησης, να προσέλθουν την Τετάρτη 10/07/2019 και ώρα 12:00 στο γραφείο Κ6 – 004 προκειμένου να το καταθέσουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η επιτροπή Ε. Κωνσταντίνου Γ. Μαρκοπούλου (03/07/2019)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (02/07/2019)
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (02/07/2019)
Σας γνωρίζουμε ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, μεταφέρεται για τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου πέφτει ημέρα Κυριακή. (28/06/2019)
Καλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν για το πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου και εμβόλιμης εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές ΤΕΙ (27/06/2019)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (27/06/2019)
ΥΛΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ -ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (27/06/2019)
ΥΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (27/06/2019)
Προκήρυξη θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα (σπουδές) για το εαρινό εξάμηνο 2019-20. (25/06/2019)
Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2018-19 (24/06/2019)
ΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (24/06/2019)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (21/06/2019)
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ (20/06/2019)
Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Βιομετρία-Βιοστατιστική (18/06/2019)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
Γνωστικό Αντικείμενο της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας
Αποστολή της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας
Περιγραφή του πτυχιούχου
Περιγραφή του πτυχιούχου (επιστημονικές και επαγγελματικές αρμοδιότητες)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι Ε.Ε.Υ. διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης.

Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά  το ρόλο του Ε. Ε. Υ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ε .Ε. Υ έχουν δικαίωμα απασχόλησης τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κύριοι φορείς  απασχόλησης τους αφορούν:

·        Κέντρα υγείας


·        Κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού


·        Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού


·        Ιατροπαιδαγωγικά  κέντρα


·        Κέντρα αιμοδοσίας


·        Ιατρικοκοινωνικές  υπηρεσίες νοσοκομείων


·        Εξωτερικά ιατρεία


·        Διαβητολογικά  κέντρα


·        Αντιφυματικός αγώνας


·        Αντικαρκινικός αγώνας


·        Αντιαφροδισιακός αγώνας


·        Αντιαλκοολικός αγώνας


·        Βρεφονηπιακοί σταθμοί


·        Σχολική Υγιεινή


·        Προστασία νεότητας


·        Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού


·        Επιδημιολογικές έρευνες διερεύνησης


·        Κ .Α. Π .Η.


·        Υγιεινή εργασίας


Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ε. Ε. Υ καθορίζεται από το Νόμο υπ’ αριθ. 349/14-6-1989 (Φ Ε Κ 159 τεύχος α).

Για την εξάσκηση επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.


^ Αρχή Σελίδας