Ανακοινώσεις  
Θεραπευτική Ιππασία (10/11/2017)
 Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας 
Θεραπευτική Ιππασία
To Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «Θεραπευτική Ιππασία» θα πραγματοποιηθεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

^ Αρχή Σελίδας