Ανακοινώσεις  
7o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία_7-9/12/2018 (22/11/2018)
Προκήρυξη ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (01/08/2018)
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑΣ (22/11/2018)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS (22/11/2018)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ - ΕΚΠΑ- (17/10/2018)
 Π.Μ.Σ. "Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα" 
Αρχική
Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» με δύο κατευθύνσεις:
  1. Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και
  2. Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)

 

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα.

 

Στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παρακολούθησης του εμβρύου με τη χρήση της τεχνολογίας και η προσφορά γνώσεων στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην κοινότητα σε τομείς που έχουν να κάνουν με τη ψυχική και σωματική προετοιμασία των εγκύων γυναικών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Π.Μ.Σ. ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας καθώς και να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν στην μαιευτική τα μέσα που παρέχει η τεχνολογία.

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατΆ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία, την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.