Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (16/07/2018)
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18 (16/07/2018)
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ (27/06/2018)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ" (27/06/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (21/06/2018)
 Τμήμα Μαιευτικής 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Με βάση το αρ.24 του Ν 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», το Π.Δ 174/85 «Πρακτική άσκηση στο  Επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ», την εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ Ε5/332/22-1-86 «ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ»  όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/3136/87 και την Ε5/776/89 και Ε5/4942/89 και Ε5/2379/90 καιΕ5/2307/95 «θέσεις πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο Τομέα», την κοινή διυπουργική απόφαση Ε5/788 ΥΠΕΠΘ-ΙΚΥ που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις  άσκησης στο επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ, οι φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής, ΤΕΙ Αθήνας, γίνονται δεκτοί σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υγειονομικές δομές και  για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ασκηθούν στα κάτωθι τμήματα και για χρονικό διάστημα:
1)    Αίθουσα τοκετών    12 εβδ.     2)    Τμήμα Λεχωίδων    4 εβδ.       3)   Χειρουργείο   2εβδ.
4)    Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία   3 εβδ.       5)    Εξωτερικά  Γυν/κα  Ιατρεία    2 εβδ.
6)   Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ή Μονάδα μεταφοράς προβληματικών νεογνών  2 εβδ.
7)    Κέντρο Υγείας        1 εβδ. 

Είναι επίσης υποχρεωμένοι να εργάζονται 5 ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και να τηρούν το ωράριο των επαγγελματιών της ειδικότητάς των. Στη διάρκεια της εβδομάδας ο σπουδαστής πρέπει να εργάζεται σε 3 πρωινές βάρδιες, 1 απογευματινή, 1 νυχτερινή. Η Νοσηλευτική Διεύθυνση έχει επί των σπουδαστών την ίδια διοικητική μέριμνα και ευθύνη όπως και για τις άλλες μαίες/τες του νοσοκομείου. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους να φορούν την στολή της σχολής που είναι: Για τα αγόρια, λευκή κοντή μπλούζα (κουμπώνει πίσω),μπλε παντελόνι, μαύρα παπούτσια. Για τα κορίτσια, λευκή μπλούζα(κουμπώνει πίσω) ή λευκό παντελόνι και μπλούζα, λευκά παπούτσια, μπεζ κάλτσες. Όλοι  οι σπουδαστές φέρουν πινακίδα με το όνομά τους.   Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν όλες τις μαιευτικές-νοσηλευτικές κλινικές πράξεις και να παρέχουν μαιευτική φροντίδα σύμφωνα με τα επαγγελματικά καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μαιών/των. Οι σπουδαστές έχουν μαζί τους Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης  και Αξιολόγησης και το Βιβλίο Τοκετών, τα οποία θα υπογράφονται από την Προισταμένη μαία κάθε τμήματος και την Διευθύντρια Νοσηλευτικής, θα σφραγίζονται δε, για το γνήσιο της υπογραφής από την Γραμματεία του Νοσοκομείου. Ο σπουδαστής  μπορεί να απουσιάσει δικαιολογημένα 5 εργάσιμες ημέρες. Πρέπει να ακολουθηθεί ακριβώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης  το οποίο έχει έτσι καθοριστεί ώστε να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις απαραίτητες οδηγίες, 80/154 και 80/155, της επιτροπής για την εκπαίδευση μαιών-μαιευτών της ΕΕ. Οποιαδήποτε αυθαίρετη αλλαγή στο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη έγκριση μέρους ή και του συνόλου της πρακτικής άσκησης. Επίσης απαραίτητη είναι και η συμπλήρωση του αριθμού 40 τοκετών που έχουν ορισθεί από το παράρτημα Β της οδηγίας 80/154 της ΕΟΚ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παραταθεί  ο χρόνος πρακτικής άσκησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα στον οποίο ο ασκούμενος φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση.

^ Αρχή Σελίδας