Ανακοινώσεις  
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ (25/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (Β΄ εξαμήνου) (23/05/2018)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29 ΜΑΪΟΥ 2018 (22/05/2018)
ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (22/05/2018)
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ", "ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ" (21/05/2018)
 Τμήμα Μαιευτικής 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 838/6-7-2006  Τεύχος Β αριθμ.,.60664, την Υ.Α Ε5/16-6-2006 και τα αποσπάσματα πρακτικών 7/1-4-2004, 6/5-7-07 το περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάσταση των πτυχιούχων του Τμήματος σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας.

  Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία της Μαιευτικής με την θεωρητική και κλινική διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους.

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγειάς σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια των επτά εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις. 

   Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής όπως  Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική κτλ. Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται  Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Νοσηλευτική  Φροντίδα κ.τ.λ.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα σε θέματα Διοίκησης, Οικονομίας και Νομοθεσίας (Δ.Ο.Ν.Α.) τα οποία  είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα.  Επίσης περιλαμβάνονται τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών είτε στην ειδικότητα όπως η δεοντολογία επαγγέλματος είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία. 

  Πέραν των ανωτέρω, ορισμένα μαθήματα του περιγράμματος σπουδών ομαδοποιούνται έτσι ώστε να παρέχουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.

  Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.

  Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ιδιότητα των σπουδών.

  Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα όπου υπάρχουν μαιευτικά, γυναικολογικά και νεογνολογικά τμήματα.^ Αρχή Σελίδας