Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (26/06/2017)
Παραλαβή συμβάσεων Δίμηνης ΠΑ (23/06/2017)
Συμμετοχή στην ορκωμοσία της 19η /6/2017 (16/06/2017)
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 2017-2018 (30/05/2017)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (ΣΤΟ ΟΡΘΟ) (26/05/2017)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (24/05/2017)
Συμμετοχή τελειοφοίτων στην ορκωμοσία ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (24/05/2017)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (23/05/2017)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (23/05/2017)
ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (18/05/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ & ΔΙΟΦΘΑΛΜΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (17/05/2017)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ (17/05/2017)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (16/05/2017)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (11/05/2017)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΘΕΑ (05/05/2017)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Πρόγραμμα Σπουδών
Unkown Document Προαπαιτούμενα
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Εργαστήρια
Πτυχιακές Εργασίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαιος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
ΟΡΤ1011 - Οπτομετρικά Μαθηματικά ΜΓΥ Υ 3 0 0 3 9 5
ΟΡΤ1012 - Γεωμετρική Οπτική ΜΓΥ Υ 3 0 3 6 12 6
ΟΡΤ1013 - Φυσιολογία_Ι
ΜΓΥ Y 3
0 0
3
9
5
ΟΡΤ1016 - Ιστορία_του_γυαλιού
ΜΓΥ Υ 3 0 0 3 9 5
ΟΡΤ1014 - Ειδικά Θέματα Χημείας ΜΓΥ Y 3 0 2 5
11 5
ΟΡΤ1015 - Γενική Ανατομία ΜΓΥ Y 3 0 0 3 9 5

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
ΟΡΤ2011 - Ειδική Ανατομία ΜΓΥ Υ 3 0 0 3 9 5
ΟΡΤ2016 - Γενική Παθολογία ΜΓΥ Υ 3 0 0 3 9 4
ΟΡΤ2013 - Φυσική Οπτική ΜΓΥ Υ 3 0 3 6 12 6
ΟΡΤ2012 - Μικροβιολογία Οφθαλμου
ΜΕ Y 2
0 0
2
6
3
ΟΡΤ2015 - Οπτικά υλικά Οφθαλμικών Φακών
ΜΕΥ Y 4 0 3
7
15 8
ΟΡΤ2014 - Φυσιολογία ΙΙ
 ΜΓΥ  Υ  3  0  0  3  9  4

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
OPT3015 - Ξένη ορολογία ειδικότητας
ΜΕ
Y 3 0 0 3 9 4
OPT3011 - Οπτικά Όργανα ΜΕY Y 4 0 3 7 15 8
OPT3012 - Ανατομία Οφθαλμού ΜΕΥ Y 3 0 0 3 9 5
OPT3013 - Φυσιολογία Οφθαλμού ΜΕY Y 3 0 0 3 9 5
OPT3014 - Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών Ι ΜΕ Υ 4 0 3
7
15
8

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
OPT4014 - Νευροφυσιολογία Οφθαλμού ΜΕ Y 2 0 0 2 6 3
OPT4012 - Οπτική της Όρασης ΜΕΥ Y 4
0 3 7
15 7
OPT4013 - Παθολογία Οφθαλμού ΜΕ Υ 3
0 0
3
9
5
OPT4011 - Οργάνωση-Διοίκηση Επιχείρησης
ΔΟΝΑ
Υ 2
0 0 2
6
3
ΟΡΤ4015 - Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών ΙΙ ΜΕ Υ 4 0 3
7
15 8
OPT4016 - Οφθαλμική & Κλινική Διάθλαση ΜΕ Y 2 0 1
3
7
4

Μαθήματα 5ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
OPT5011 - Δεοντολογία Οπτικού Οπτομέτρη
ΔΟΝΑ
Υ 3 0 0 3 9 4
OPT5012 - Βασική Οπτομετρία ΜΕ Y 4
0
3
7
15 7
OPT5013 - Φαρμακολογία Οφθαλμού ΜΕΥ Y 3 0 0 3 9 4
OPT5014 - Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οπτική ΜΓΥ Υ 2
0
1
3
7
4
OPT5015 - Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών ΙΙΙ ΜΕ Y 4 0 3
7
15 8
OPT9011 - Κοστολόγηση & Τιμολόγηση ΔΟΝΑ ΕY 2 0 0 2 6 3
OPT9012 - Στοιχεία Εμπορικού & Εργατικού Δικαίου ΔΟΝΑ ΕΥ 2 0 0 2 6 3

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
OPT6011 - Κλινική Οπτομετρία ΜΕ Y 4
0 3 7
15 8
OPT6012 - Διόφθαλμη Όραση-Ορθοπτική ΜΕ Υ 3
0 2
5
11
5
OPT6013 - Φακοί Επαφής ΜΕ Y 3 0 2 5
11 6
OPT6014 - Βοηθήματα Όρασης ΜΕ Υ 3
0 0
3
9
4
OPT6015 - Αντιμετώπηση Γλαυκώματος ΜΕ
Y 2
0 0 2
6
3
OPT9013 - Εργασιακή Ασφάλεια & Υγιεινή ΜΕΥ ΕΥ 3
0 0 3
9
4
OPT9014 - Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία
ΜΕΥ ΕΥ 3
0 0 3
9
4

Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
OPT7011 - Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου ΜΕ Υ 4
0 2 6
14 7
OPT7012 - Παιδική Οπτομετρία
ME Y 3
0 1
4 10
5
OPT7013 - Κλινική Άσκηση Φακών Επαφής ΜΕ Υ 4
0 3
7
15 8
OPT7014 - Εργονομία & Φωτισμός Περιβάλλοντος ΜΕ Υ 3 0 0 3 9 5
OPT9015 - Τεχνικές Πωλήσεων-Μάρκετινγκ ΔΟΝΑ ΕΥ 3 0 0 3 9 5
OPT9016 - Ψυχολογία της Όρασης ΜΕΥ ΕΥ 3 0 0 3 9 5

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

Μάθημα Κατηγορία     Είδος Θ ΑΠ Ε Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίος Φόρτος Πιστωτικές Μονάδες
OPT8001 - Πρακτική Ασκηση _ Y 0 0 0 0 0 10
OPT8032 - Πτυχιακή Εργασια ΜΕ Y 0 0 4 4 0 20

^ Αρχή Σελίδας