Ανακοινώσεις  
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (10/07/2018)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (17/07/2018)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (10/07/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (20/06/2018)
ERASMUS PLUS (19/01/2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (16/03/2015)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (14/01/2014)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (02/04/2013)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (02/04/2013)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ (02/04/2013)
 Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
Γενικές Πληροφορίες
Adobe Acrobat Document Υποχρεώσεις Φοιτητή
Adobe Acrobat Document Υποχρεώσεις Φορέα
Προϋποθέσεις Έναρξης
Διαδικασία έναρξης
Θέσεις Πρακτικής
Επόπτες - Υπεύθυνοι Καθηγητές
Adobe Acrobat Document Φορείς ΠΑ
Adobe Acrobat Document Πίνακας Καταστημάτων
Επικοινωνία
Είσοδος χρήστη
Links
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. καθότι ο ρόλος  τους  είναι η εφαρμογή και η διάδοση της τεχνολογίας.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης  των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος που παρακολουθούν.  Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στην καλύτερη αξιοποίηση  και βελτίωση των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους . Τους εξασφαλίζει την ευκολότερη και ασφαλέστερη ένταξη τους μεταγενέστερα ως  απόφοιτοι στην παραγωγική διαδικασία και στην εξεύρεση θέσεων εργασίας. Το αντίστροφο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που έχουν ένα αποτελεσματικό τρόπο να εξεύρουν νέο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η πρακτική άσκηση σίγουρα αποτελεί το καλύτερο δίαυλο αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων.  Και έχει ως αποτέλεσμα η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμόσιμες γνώσεις.