Ανακοινώσεις  
Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Βασικής Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (14/10/2016)
Θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016 - 2017 (30/09/2016)
Ωρολόγιο πρόγραμμα (Χειμερινό 2016-17)- Αναθεωρημένο (29/09/2016)
Ανακοίνωση για την ανάρτηση πινάκων εργαστηριακών συνεργατών (08/09/2016)
Πίνακες αξιολόγησης Εργαστηριακών Συνεργατών (08/09/2016)
Σύγκλιση επταμελούς επιτροπής επιλογής/ εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης ΕΠ βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική και Διαχείριση Ελκών από πίεση». (08/09/2016)
Οδηγίες & Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης (07/09/2016)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (02/10/2015)
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Τμήμα Νοσηλευτικής
 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας διαθέτει πιστοποιητικό ποιοτικής διαχείρισης EN ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την παροχή ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών.Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής«Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης  εντυπωσιάστηκε με την πολύ υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας, τα κίνητρα και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και  τις καινοτόμες πρακτικές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και συστάσεων, η ΕΕΑ θα ήθελε να κάνει μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, ότι τα τμήματα Νοσηλευτικής Α & Β του ΤΕΙ  Αθήνας  παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου  νοσηλευτική εκπαίδευση  και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς καμία αμφισβήτηση  από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας» (Πηγή: Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β΄του ΤΕΙ Αθήνας, Α.ΔΙ.Π, Ιούνιος 2011).