Ανακοινώσεις  
Αποτελέσματα Διαγωνισμού γνώσεων Μαιευτικής - Γυναικολογίας (01/02/2016)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2015 – 2016 (15/01/2016)
Πρόγραμμα ΙΔΒΕ Εκπαίδευσης Νοσηλευτών στη χρήση Η/Υ (11/01/2016)
Επιτροπή επιλογής/εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χειρουργική Νοσηλευτική – Διαχείριση Λαθών στις Παρεμβάσεις" (17/12/2015)
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών Erasmus+/Studies για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (17/12/2015)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (02/10/2015)
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Τμήμα Νοσηλευτικής
 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας διαθέτει πιστοποιητικό ποιοτικής διαχείρισης EN ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την παροχή ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών.Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής«Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης  εντυπωσιάστηκε με την πολύ υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας, τα κίνητρα και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και  τις καινοτόμες πρακτικές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και συστάσεων, η ΕΕΑ θα ήθελε να κάνει μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, ότι τα τμήματα Νοσηλευτικής Α & Β του ΤΕΙ  Αθήνας  παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου  νοσηλευτική εκπαίδευση  και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς καμία αμφισβήτηση  από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας» (Πηγή: Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β΄του ΤΕΙ Αθήνας, Α.ΔΙ.Π, Ιούνιος 2011).