Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση για αιτήσεις εργαστηριακών συνεργατών 2016-2017 (15/06/2016)
Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην εξεταστική του Ιουνίου 2016 (02/06/2016)
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών Erasmus+/Studies για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (01/06/2016)
Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία" (31/05/2016)
Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016 (30/05/2016)
Αναβολή Συνεδρίασης Εκλεκτορικού για τη πλήρωση μίας θέσης καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας «Νοσηλευτική» (19/05/2016)
Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης (12/04/2016)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (02/10/2015)
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Τμήμα Νοσηλευτικής
 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας διαθέτει πιστοποιητικό ποιοτικής διαχείρισης EN ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την παροχή ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών.Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής«Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης  εντυπωσιάστηκε με την πολύ υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας, τα κίνητρα και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και  τις καινοτόμες πρακτικές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και συστάσεων, η ΕΕΑ θα ήθελε να κάνει μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, ότι τα τμήματα Νοσηλευτικής Α & Β του ΤΕΙ  Αθήνας  παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου  νοσηλευτική εκπαίδευση  και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς καμία αμφισβήτηση  από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας» (Πηγή: Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β΄του ΤΕΙ Αθήνας, Α.ΔΙ.Π, Ιούνιος 2011).