Ανακοινώσεις  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα Βιοστατιστική (03/07/2015)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοίνωση για την τροποποίηση του προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 (02/07/2015)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τροποποιημένο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 (02/07/2015)
Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα ERASMUS (29/06/2015)
Ύλη εξετάσεων για το μάθημα Βιοστατιστική (17/06/2015)
Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 (09/06/2015)
Ανακοίνωση για την εξεταστική του Ιουνίου 2015 (08/06/2015)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ανακοινώσεις Καθηγητών έχουν μεταφερθεί στο πλαϊνό μενού στην επιλογή "Ανακοινώσεις" (25/05/2015)
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών "Γενετική του ανθρώπου" (21/05/2015)
Πίνακας θεμάτων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 2014-15 (19/03/2015)
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινό 2014-15 (04/03/2015)
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Τμήμα Νοσηλευτικής
 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας διαθέτει πιστοποιητικό ποιοτικής διαχείρισης EN ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την παροχή ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών.Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής«Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης  εντυπωσιάστηκε με την πολύ υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας, τα κίνητρα και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και  τις καινοτόμες πρακτικές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και συστάσεων, η ΕΕΑ θα ήθελε να κάνει μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, ότι τα τμήματα Νοσηλευτικής Α & Β του ΤΕΙ  Αθήνας  παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου  νοσηλευτική εκπαίδευση  και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς καμία αμφισβήτηση  από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας» (Πηγή: Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β΄του ΤΕΙ Αθήνας, Α.ΔΙ.Π, Ιούνιος 2011).