Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 31/3/2014 (17/04/2014)
Ανακοίνωση σχετικά με μεταφορά θέσης (15/04/2014)
Συνεδρίαση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος (31/03/2014)
Ανακοίνωση που αφορά την διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων και την ημερομηνία έναρξης (25/03/2014)
Ημερίδα: Δομές Ψυχικής Υγείας: Απόψεις και Προσδοκίες (20/03/2014)
Συγκεντρωτικός Κατάλογος Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών (Εαρινό 2013-14) (18/03/2014)
Επείγουσα Νοσηλευτική - Απογευματινές Ομάδες - Κλινική άκηση (16/03/2014)
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας / Νευρολογική Νοσηλευτική (Ομάδες Κλιν. Άσκησης στα νοσοκομεία) (16/03/2014)
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» (13/03/2014)
Ανακοίνωση για τις ομάδες εργαστηρίων των Μαθημάτων Ανατομικής ΙΙ και Φυσιολογίας ΙΙ (10/03/2014)
Ανακοίνωση για το Β΄ Εξάμηνο: Πρόγραμμα κλινικής άσκησης για το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική (07/03/2014)
Ομάδες Εργαστηρίων για το μάθημα Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (07/03/2014)
Ανακοίνωση για το Δ΄ εξάμηνο (Κλινική Εκπαίδευση –Παθολογική και Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ) (04/03/2014)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (27/02/2014)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (27/02/2014)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2013-14 (27/02/2014)
Χωρισμός ομάδων εργαστηρίων για το μάθημα Ανατομική ΙΙ (Β΄ Εξάμηνο) (26/02/2014)
Χωρισμός σε ομάδες εργαστηρίων για το μάθημα Φυσιολογία ΙΙ (Β΄ Εξάμηνο) (26/02/2014)
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Εξερχομένων Φοιτητών Erasmus (13/02/2014)
Συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής επιλογής/εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική - Ογκολογική Νοσηλευτική» του Γ΄ Τομέα μαθημάτων «Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Αθήνας (10/02/2014)
Σύγκληση Επταμελούς Επιτροπής επιλογής/εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης ΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:«Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα – Χρήση Φαρμάκων» του Α΄ Τομέα Μαθημάτων «Βασική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Αθήνας (10/02/2014)
Σύνθεση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την με αρ. 2/22-1-14 απόφαση Συμβουλίου ΣΕΥΠ) για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μια θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική - Ογκολογική Νοσηλευτική» του Τμήματος Νοσηλευτικής (Φε16α/12704/29-11-2013 προκήρυξη): (31/01/2014)
Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος (17/01/2014)
Σύγκλιση επταμελούς Επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης για την εξέλιξη της κ. Γ.Φούκα Επίκουρης Καθηγήτριας Νοσηλευτικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό Αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα - Χρήση Φαρμάκων» (13/12/2013)
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Τμήμα Νοσηλευτικής
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συγχώνευσης των τμημάτων Νοσηλευτικής Α' και Β' ο συγκεκριμένος ιστοχώρος είναι ο επίσημος του τμήματος Νοσηλευτικής. Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε με τον νόμο-πλαίσιο 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24-11-83) με τον οποίο ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), που ανήκουν μαζί με τα Πανεπιστήμια, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει πάνω από 1.500 Σπουδαστές, 37 μόνιμους Εκπαιδευτικούς με βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής, 60 περίπου εργαστηριακούς συνεργάτες νοσηλευτές και διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια δηλαδή 8 διδακτικά εξάμηνα. (Συνέχεια...)       
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας διαθέτει πιστοποιητικό ποιοτικής διαχείρισης EN ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την παροχή ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών
Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής
«Πάνω από όλα, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης  εντυπωσιάστηκε με την πολύ υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας, τα κίνητρα και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και  τις καινοτόμες πρακτικές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και συστάσεων, η ΕΕΑ θα ήθελε να κάνει μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, ότι τα τμήματα Νοσηλευτικής Α & Β του ΤΕΙ  Αθήνας  παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου  νοσηλευτική εκπαίδευση  και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς καμία αμφισβήτηση  από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας» (Πηγή: Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β΄του ΤΕΙ Αθήνας, Α.ΔΙ.Π, Ιούνιος 2011)
3η Νοσηλευτική Εκπαίδευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  
Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας & Εκπαίδευσης
 
Δείτε τις καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων του τμήματος Νοσηλευτικής κάνοντας click επάνω στην εικόνα.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) (κάντε click)  
e-Study: Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης Φοιτητών (Εγγραφές, Πιστοποιητικά)
 
Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης» (Ι.Δ.Β.Ε.)  
Οδηγός Πρακτικής Άσκησης  
                                
                          
                         
 Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του Τμήματος- Index Informations