Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Το τμήμα Νοσηλευτικής Α’, ΤΕΙ Αθήνας, συμμετείχε σε δίμηνο (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010) εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Pittsburgh της Αμερικής

Το τμήμα Νοσηλευτικής Α’, ΤΕΙ Αθήνας, συμμετείχε σε δίμηνο (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010) εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Pittsburgh της Αμερικής. Με πρωτοβουλία της κ. Καμπά, Επίκουρου Καθηγήτριας του τμήματος Νοσηλευτικής Α’, δεκαπέντε (15) σπουδαστές του τμήματος συμμετείχαν στην Επιτροπή Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής Συζήτησης (International Discussion Board) για δύο μήνες (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010). Η Επιτροπή Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής Συζήτησης είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθά τους Νοσηλευτές φοιτητές –μέσω διαδικτυακής συζήτησης με Νοσηλευτές διάφορων χωρών ανα τον κόσμο-να  βελτίωσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες επικοινωνίας και να μάθουν για θέματα υγείας, υγειονομικών συστημάτων αλλά και κατά βάση για θέματα και πρακτικές νοσηλευτικής αυτών των χωρών. Οι σπουδαστές του τμήματος μας, με την βοήθεια, καθοδήγηση αλλά και ενθάρρυνση τόσο της κ.Καμπά οσο και της καθηγήτριας Prof Valerie Swigart  της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Pittsburgh ολοκλήρωσαν επιτυχώς το δίμηνο πρόγραμμα μέσα από το οποίο έμαθαν για διαφορετικά νοσηλευτικά συστήματα και πρακτικές αλλά και μοιράστηκαν τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες με νοσηλευτές φοιτητές τόσων διαφορετικών χωρών.

 

Ακολουθούν  ευχαριστήριες επιστολές από την Prof  Valerie Swigart .


^ Αρχή Σελίδας