Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Ημερίδα της Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης "Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική"
Η Ημερίδα της Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο: "Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική" πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 (Πρόγραμμα Ημερίδας - Πρόσκληση Ημερίδας)

^ Αρχή Σελίδας