Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Βασικής Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (10ος-12ος/2016)
Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Βασικής Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, για πτυχιούχους ανώτατων σχολών επαγγελμάτων υγείας αλλά και άλλων επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

^ Αρχή Σελίδας