Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Νοσηλευτικής 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος για τα παρακάτω σχετικά με τη λήψη πτυχίου:

Σε εφαρμογή νόμου 4521/2018 άρθρο 5 παρ 4.

1. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 βρίσκονται στο 13ο (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών τους έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

2. Οι φοιτητές που βρίσκονται από το 2ο έως το 11ο εξάμηνο σπουδών τους και δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα μπορούν να επιλέξουν εάν θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ (με υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία μέχρι τις 30/09/2018) ή αν θα λάβουν πτυχίο ΠΑ.Δ.Α. με αντιστοίχιση των μαθημάτων τους. Επομένως, όσοι φοιτητές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και δεν κάνουν τη δήλωση μέχρι 30/092018, προχωρούν αυτοδίκαια προς τη λήψη πτυχίου ΠΑ.Δ.Α. ακολουθώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από τη Γραμματεία μέχρι και 1/10/2018 ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρας 11:00 έως 13:00).


^ Αρχή Σελίδας