Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ (28/12/2018)
Ανακοίνωση σχετικά με παρακολούθηση - καταχώρηση εργαστηρίου (19/11/2018)
Ανακοίνωση σχετικά με τη λήψη πτυχίου (12/09/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων Νέου Προγράμματος Σπουδών (07/09/2018)
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
Ανακοίνωση σχετικά με παρακολούθηση - καταχώρηση εργαστηρίου

Ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας οι φοιτητές οι οποίοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις εργαστηριακού μαθήματος μπορούν να το δηλώσουν και να έχουν απαλλαγή από την παρακολούθηση του, διατηρώντας το δικαίωμα να επαναλάβουν μόνο τη τελική εξέταση.


^ Αρχή Σελίδας