Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Νοσηλευτικής 

Ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας οι φοιτητές οι οποίοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις εργαστηριακού μαθήματος μπορούν να το δηλώσουν και να έχουν απαλλαγή από την παρακολούθηση του, διατηρώντας το δικαίωμα να επαναλάβουν μόνο τη τελική εξέταση.


^ Αρχή Σελίδας