Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση (31/10/2015)
 Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ 
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του τμήματος της Νοσηλευτικής Β΄
Το τμήμα ετοιμάζει "τους Νοσηλευτές του αύριο" με γνώμονα να εμφυσήσει έννοιες πολυ-πολιτισμικότητας, ανθρωπισμού, επαγγελματισμού, ηθικών αξιών και γνώσεων του αντικειμένου της Νοσηλευτικής.  Σύμφωνα με τον ΠΟΥ η υγεία ορίζεται ως «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλώς η απουσία ασθένειας και αναπηρίας». Η νοσηλεία του αρρώστου παραμένει βασικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής, αλλά η τάση παγκοσμίως είναι η διατήρηση και προαγωγή του επιπέδου της υγείας, επηρεαζόμενη από τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Σύμφωνα με το επικρατούν πνεύμα οι φοιτητές της Νοσηλευτικής προετοιμάζονται σύμφωνα με τις σύγχρονες προκλήσεις, ώστε να μπορούν να παρέχουν φροντίδα με ετοιμότητα, κριτική σκέψη και συνεργατικότητα σε όλες τις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας σαν πολυδύναμοι επαγγελματίες υγείας.    

«Τρία πάθη, απλά αλλά εκπληκτικά ισχυρά, έχουν κυριαρχήσει στη ζωή μου: Η λαχτάρα για αγάπη, η αναζήτηση της γνώσης και η αβάσταχτη συμπόνια για τα βάσανα του ανθρώπινου είδους». 

Μπέρτραντ Ράσελ