Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση (31/10/2015)
 Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
 ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣ0301
 ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Θεωρητικό, Εργαστηριακό
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  9 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 6)
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  10
 ΤΥΠΙΚΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Γ΄
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να φροντίζουν άτομα με αποκλίσεις υγείας και συγκεκριμένα, ασθενείς με χειρουργικά προβλήματα.
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από τον ασθενή, να οργανώνουν σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας, να εφαρμόζουν περεμβάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου φροντίδας και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της νοσηλευτικής φροντίδας, στην πορεία της εξέλιξης της κατάστασης του ασθενή.
Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με χειρουργικά προβλήματα.
Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει εφαρμογή του θεωρητικού μέρους -με ασκήσεις προσομοίωσης- στο εργαστήριο και άσκηση των φοιτητών σε αντίστοιχες κλινικές στα νοσοκομεία.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:ü       Να  επικοινωνούν με τον ασθενή και την Ομάδα Φροντίδας Υγείας.ü       Να αξιοποιούν τις πηγές πληροφοριών από τον ασθενή (Ιστορικό–φυσική-εξέταση-εργαστηριακό έλεγχο) και το συγγενικό του περιβάλλον. ü       Να λαμβάνουν κατάλληλες κλινικές αποφάσεις.ü        Να οργανώνουν σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας, να εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου, να αξιολογούν την πορεία της κατάστασης του ασθενή και να είναι ικανοί να τροποποιούν την φροντίδα ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ασθενή.ü       Να είναι ικανοί να συνεργάζονται με τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.      Σαχίνη–Καρδάση Α, Πάνου Μ. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική :Τόμος Α, Β, Γ . Εκδόσεις, ΒΗΤΑ, Αθήνα 1997.2.      Κωστάκη Α. Χειρουργική, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 2000.3.      Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική. Επιμέλεια. Η. Μπροκαλάκη, Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα 2007 4.      Παθολογική  & Χειρουργική Νοσηλευτική. Επιμέλεια. Α. Βασιλειάδου. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2008. 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
 ΤΙΤΛΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣ0302
 ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Θεωρητικό, Εργαστηριακό
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  9 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 6)
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  10
 ΤΥΠΙΚΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Γ΄
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάση και συμπεριφορά, ώστε να είναι σε θέση να φροντίζουν άτομα με αποκλίσεις υγείας και συγκεκριμένα ασθενείς με παθολογικά προβλήματα.
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από τον ασθενή και το συγγενικό του περιβάλλον, να οργανώνουν σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας, να εφαρμόζουν περεμβάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου φροντίδας και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της νοσηλευτικής φροντίδας, στην πορεία της εξέλιξης της κατάστασης του ασθενή.
Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθολογικά προβλήματα.
Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει εφαρμογή του θεωρητικού μέρους -με ασκήσεις προσομοίωσης- στο εργαστήριο και άσκηση των φοιτητών σε αντίστοιχες κλινικές στα διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΜετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:ü       Να εμπεδώσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν παθολογικά προβλήματα μεταβολισμού, θρέψης, ενδοκρινών αδένων, αναπνευστικού, πεπτικού, αιμοποιητικού, ανοσοποιητικού και λοιμώξεων. ü       Να επικοινωνούν με τον ασθενή και την Ομάδα Φροντίδας Υγείας.ü       Να αξιοποιούν τις πηγές πληροφοριών από τον ασθενή (Ιστορικό–φυσική εξέταση- εργαστηριακό έλεγχο) και το συγγενικό του περιβάλλον. ü       Να λαμβάνουν κατάλληλες κλινικές αποφάσεις.ü        Να σχεδιάζουν ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα, ιεραρχώντας τα προβλήματα και καθορίζοντας τους σκοπούς, να εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την υλοποίηση του σχεδίου, να αξιολογούν την πορεία της κατάστασης του ασθενή και να είναι ικανοί να τροποποιούν την φροντίδα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ασθενή.ü       Να είναι ικανοί να συνεργάζονται με τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.      Ηλιόπουλος Γ. Φυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του αίματος και των αιμοποιητικών Οργάνων. Εκδόσεις Πασχαλίδης. 2.      Παυλάτου Μ. Ανοσολογία Εκδόσεις Λίτσας.3.      Φερτάκης Αρ. Παθολογική Φυσιολογία Εκδόσεις Πασχαλίδης.4.      Ρούσσος Χαρ. Νοσολογία. Εκδόσεις Πασχαλίδης.5.      Ulrich Canale Wendell. Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδόσεις Λαγός, 6.      IgnataviciousWorkman. Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική. Τόμος Α,Β,Γ,Δ, Επιμέλεια. Α. Βασιλειάδου. Εκδόσεις Βήτα Αθήνα 2008. 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
 ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣ0303
 ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Θεωρητικό
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΓΥ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  2
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  3
 ΤΥΠΙΚΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Γ΄
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της νόσου, τα αίτια, την κλινική εικόνα, την πορεία  και την πρόγνωση των νοσημάτων.
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιοποιούν τις γνώσεις που παίρνουν από το μάθημα ώστε να διακρίνουν τα σημαντικότερα στοιχεία κάθε νοσήματος, σε διαγνωστικό, θεραπευτικό και προγνωστικό επίπεδο και να συμβάλλουν κατάλληλα στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας.
Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στις έννοιες της υγείας, της νόσου και της πρόληψης και στη νοσολογία του ανθρώπινου οργανισμού.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:ü       Να γνωρίζουν την κλινική εικόνα, την φυσική εξέλιξη των νοσημάτων και την πρόγνωσή τους.ü        Να συμβάλλουν στην επίλυση διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων με τη συνεργασία των ιατρών.ü        Να συνεισφέρουν κατάλληλα στην πρόληψη, την θεραπεία των νοσημάτων και στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.      Χανιώτης Φ, Χανιώτης Δ. Νοσολογία - Παθολογία. Τόμος Α,Β,Γ,Δ. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2002.2.      Kumar P and Clark M. Παθολογία. Τόμος Α, Β. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2007.3.      Runge M, Greganti M. F. Netter. Παθολογία. Τόμος Α, Β. Ιατρικές Εκδόσεις Αθήνα Πασχαλίδης, 2006.4.      McPhee S, Papadakis M. Current Medical Diagnosis & Treatment 2008. 47th International edition. The McGraw–Hill Companies Inc. NY USA, 2008. 5.      Fuci A, Et al. HARRISON’S. Principles of Internal Medicine 17th edition. The McGraw–Hill Companies Inc, NY, USA, 2008.  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣ0304
 ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Θεωρητικό
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΓΥ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  2
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  2
 ΤΥΠΙΚΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Γ΄
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της υγείας και τις παρεκκλίσεις αυτής, την παθογένεια των διαφόρων χειρουργικών παθήσεων, του αναπνευστικού, πεπτικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού και άλλων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιοποιούν τις γνώσεις που παίρνουν από το μάθημα ώστε να διακρίνουν τα σημαντικότερα στοιχεία κάθε νοσήματος που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση σε διαγνωστικό, θεραπευτικό και προγνωστικό επίπεδο και να συμβάλλουν κατάλληλα στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας.
Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στην έννοια της χειρουργικής, στην προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του ανθρώπινου σώματος και ειδικότερα αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες της φροντίδας, ανάλογα με το είδος της χειρουργικής επέμβασης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:ü       Να γνωρίζουν την φυσική εξέλιξη, την κλινική εικόνα και την πρόγνωση των χειρουργικών παθήσεων.ü       Να αναγνωρίζουν τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων ü       Να γνωρίζουν τα κύρια αίτια των χειρουργικών παθήσεωνü       Να εφαρμόζουν την προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενήü       Να εφαρμόζουν την διεγχειρητική φροντίδα ως νοσηλευτές χειρουργείουü       Να εφαρμόζουν την μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενή
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.      Πετρίδης Αγ. Εγχειρίδιο Χειρουργικής. Εκδόσεις ΙΩΝ.  
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣ0305
 ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Θεωρητικό
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΓΥ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  2
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  3
 ΤΥΠΙΚΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Γ΄
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια του φαρμάκου, να γνωρίσουν τις κατηγορίες των φαρμάκων, ανά νόσο και σύστημα και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την χορήγηση φαρμάκων.
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιοποιούν τις γνώσεις που παίρνουν από το μάθημα, ώστε να εφαρμόζουν πιστοποιημένες διαδικασίες, στις θεραπευτικές αγωγές χορήγησης και να γνωρίζουν τη δράση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.
Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στις αρχές χορήγησης φαρμάκων, στον μεταβολισμό τους και στις ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να προκληθούν από τα φάρμακα.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:ü       Να αντιλαμβάνονται την δόση των φαρμάκων ανάλογα με την ηλικία, το νόσημα και την οδό χορήγησης.ü       Να γνωρίζουν τη δράση και τις παρενέργειες των φαρμάκων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.      Κ. Τσόχας – Ε. Χατζηχρήστου. Κλινική Φαρμακολογία.Εκδόσεις Λύχνος, 2005. 2.      Graham-Smith, Aronson Oxford. Textbook of Clinical Pharmacology 2001.3.      Bertram. Basic and Clinical Pharmacology, Lange 2006.  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ/ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
 ΤΙΤΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ / ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣ0306
 ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Θεωρητικό
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΥ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  2
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  2
 ΤΥΠΙΚΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Γ΄
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία, τις ανάγκες, τα προβλήματα, καθώς και τις συμπεριφορές και να θέτουν νοσηλευτικές διαγνώσεις στο άτομο που προσέρχεται στο Κέντρο Υγείας, ή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εφαμόζουν μεθόδους φυσικής εξέτασης για την αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών και να παρεμβαίνουν θεραπευτικά, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή.
Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στη διαδιακασία εκμάθησης λήψης νοσηλευτικού ιστορικού, στην κλινική εξέταση του ασθενή και στην καταγραφή και αξιολόγηση των συμπωμάτων και των σημείων του ασθενή. Αναφέρεται επίσης στις νοσηλευτικές θεωρίες και στα νοσηλευτικά μοντέλα για τη διαμόρφωση της νοσηλευτικής διάγνωσης.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:ü       Να εφαρμόζουν τρόπους συλλογής πληροφοριών από τον άρρωστο και το περιβάλλον του.ü       Να εφαρμόζουν μεθόδους φυσικής εξέτασης για τη σωστή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή.ü       Να αξιολογούν τα κλινικά ευρήματα, να διατυπώνουν νοσηλευτική διάγνωση και να είναι σε θέση να οργανώνουν εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα.ü       Να αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα  της κατάστασης ώστε να παρεμβαίνουν έγκαιρα και να προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες, για να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία, συμβάλλοντας στη μείωση της νοσηρότητας, θνησιμότητας αλλά και τη μείωση του κόστους για την υγεία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 1.        Schroeder,  Krupp Tierney. Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική. Επίτομος Εκδόσεις  Παρισιάνος, 1993. 2.        B. Bates. Οδηγός για Κλινική Εξέταση. Εκδόσεις Λίτσας.3.        IgnataviciusWorkman. Παθολογική–Χειρουργική Νοσηλευτική, Τόμος Α,Β,Γ,Δ. Επιμέλεια Α. Βασιλειάδου. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2008.4.        Priscilla lemone, Karen Burke. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική, Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα 2007.  

^ Αρχή Σελίδας