Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
Δρ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επίκουρος Καθηγήτρια


H Επίκουρος Καθηγήτρια Γραμματοπούλου Ειρήνη απέκτησε το Διδακτορικό της δίπλωμα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η επίδραση της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας/επανεκπαίδευσης της αναπνοής στον έλεγχο του άσθματος». Το γνωστικό της αντικείμενο είναι «Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία - Αναπνευστική Αποκατάσταση». Διδάσκει τα μαθήματα της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας, της Κλινικής Άσκησης σε Καρδιο-Αναπνευστικές Παθήσεις και της Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του άσθματος, της ΧΑΠ,, στη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση στη ΜΕΘ καθώς και στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή. Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
  1. Grammatopoulou E, Skordilis E, Koutsouki D, Baltopoulos G. An 18-item standardised Asthma Quality of Life Questionnaire. Quality of Life Research. 2008; 17(2):323-332. [PubMed/MedLine, SCOPUS, EMBASE], Impact Factor: 1,958
  2. Grammatopoulou E, Haniotou A, Douka G, Koutsouki D. (2010). Factors associated with BMI in Greek adults with asthma. Journal of Asthma, 47, 276-280. [PubMed/MedLine EMBASE, HINARI, PopLine, PsycInfo, SCOPUS]. Impact Factor: 1,341
  3. Grammatopoulou E, Belimpasaki V, Valalas A, Michos, P, Skordilis E, Koutsouki D. Active cycle of breathing techniques-ACBT contributes to pain reduction in patients with rib fractures. Hellenic Journal of Surgery. 2010; 82:42-47
  4. Grammatopoulou E, Stavrou N, Myrianthefs P, Karteroliotis K, Baltopoulos G, Behrakis P, Koutsouki D. Asthma control in Greece: Validity and reliability evidence of the Asthma Control Test-ACT in Greece. Journal of Asthma. 2011; 48:57-64. [PubMed/Medline EMBASE, HINARI, PopLine, PsycInfo, SCOPUS]. Impact Factor: 1,341
  5. Grammatopoulou E, Skordilis E, Stavrou N, Myrianthefs P, Karteroliotis K, Baltopoulos G, Behrakis P, Koutsouki D. The effect of physiotherapy-based breathing retraining on asthma control. Journal of Asthma. 2011; 48:593-601. [PubMed/MedLine, EMBASE, HINARI, PopLine, PsycInfo, SCOPUS]. Impact Factor: 1,341

^ Αρχή Σελίδας
 
Ανακοινώσεις  
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (03/10/2018)
Συνάντηση Ε εξ. με την Πρόεδρο του Τμήματος (02/10/2018)
Εγγραφή Επιτυχόντων στις Πανελλαδικές 2018 (28/09/2018)
Κριτήρια Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019 (24/09/2018)
Πίνακας Αξιολόγησης Α.Υ. με Διδακτορικό (24/09/2018)
Πίνακας Αξιολόγησης Α.Υ. χωρίς Διδακτορικό (24/09/2018)
Πρακτικό Ανάρτησης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019 (24/09/2018)
Νέα ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών (21/09/2018)
Αντιστοιχίες Μαθημάτων Απόφαση Προέδρου Τμήματος (18/09/2018)
ΕΜΗΝΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ (18/09/2018)
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (05/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΔΑ (05/09/2018)
ΦΕΚ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (24/08/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (30/07/2018)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (30/07/2018)