Ανακοινώσεις  
Οδηγίες για την Επαναληπτική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2013-14 (20/08/2014)
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (08/07/2014)
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 (08/07/2014)
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (08/07/2014)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14 (04/07/2014)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (10/06/2014)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS (11/02/2014)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (20/01/2014)
 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Department of Social Work 
Αρχική σελίδα
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας θα υλοποιήσει, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-15, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις:

1.       “Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά,  Εφήβους και Οικογένεια”
2.       Κοινοτική Κοινωνική Εργασία


Στο ΜΠΣ θα γίνουν δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρονική περίοδο έναρξης του ΜΠΣ, για τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής των φοιτητών και για τα δίδακτρα θα ανακοινωθούν προσεχώς.

 

Την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του ΜΠΣ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1137/2014, μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.


Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας


Μέσω του δικτυακού μας τόπου στοχεύουμε να έχουμε μια έγκαιρη και συνεχή επικοινωνία με όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, την έρευνα και την πρακτική στην Κοινωνική Εργασία.

Στις ιστοσελίδες μας θα βρειτε πληροφορίες για την παρεχόμενη εκπαίδευση, το προσωπικό, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, τις ερευνητικές του δραστηριότητες, καθώς επίσης και πληροφορίες για το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού.
Ανακοινώσεις, που ευρύτερα αφορούν όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας και αντίστοιχα όλους τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορείτε να δείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ