Ανακοινώσεις  
Ημερομηνίες πραγματοποίησης κατατακτήριων εξετάσεων 2017-18 (23/02/2018)
Προγραμματισμός μαθημάτων και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (23/02/2018)
Υπογραφή συμβάσεων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας 2017-18 (11/12/2017)
Φροντιστηριακό Μάθημα «Τέχνη – Ψυχανάλυση και Κοινωνία» (06/12/2017)
Φροντιστηριακό Mάθημα Ιταλικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (13/11/2017)
Φροντιστηριακό Mάθημα Aγγλικής Γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-18 (14/03/2017)
[α]ορατοί τόποι - Workshop ΤΕΙ Αθήνας (01/11/2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (07/09/2016)
Β΄Επιστημονικό Συνέδριο Σ.Κ.Σ ΤΕΙ Αθήνας "Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα" (26/05/2016)
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην "Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά" (03/09/2015)
 Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 
Τρόπος κατάταξης πτυχιούχων στα τμήματα της σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Τρόπος κατάταξης πτυχιούχων στα τμήματα της σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 με βάση την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-13  (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013)

 

ΤΜΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Με εξετάσεις

1.Γενική και Ανόργανη Χημεία

2.Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία

3.Ελεύθερο Σχέδιο

Τηλ. 2105385407, 2105385462

Γραφιστικής

Κατεύθυνση Γραφιστικής

Με εξετάσεις

1.Χρώμα-Ελεύθερο Σχέδιο

2.Η Τέχνη από την Προϊστορική Εποχή μέχρι τον 19ο αιώνα

3.Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας

Τηλ. 2105385403, 2105385466

Γραφιστικής

Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Με εξετάσεις

1.Ιστορία Τυπογραφίας και Εισαγωγή στις Γραφικές Τέχνες

2.Χρώμα Γραφικών Τεχνών

3. Πληροφορική

Τηλ. 2105385409, 2105385403

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών


Με εξετάσεις

1.Τεχνικές Φωτογραφίας Ι

2. Φωτογραφία Θεωρία & Εφαρμογές Ι

3.Σύνθεση Εικόνας

Τηλ. 2105385411

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

Με εξετάσεις

1.Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης-Αρχαίοι και Μεσαιωνικοί  Χρόνοι

2.Εισαγωγή στο Ελεύθερο Σχέδιο και στο Χρώμα

3.Εισαγωγή στην Σχεδιαστική Μεθοδολογία

Τηλ. 2105385405


Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: οι  αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1-11 έως και 15-11 κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση {δίνεται από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος}
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών  (στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου)

^ Αρχή Σελίδας