Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2017-18 (Α', Γ', Ε', Ζ' εξάμηνα επί πτυχίω) (14/06/2018)
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2017-18 (Β', Δ', ΣΤ' εξάμηνα) (14/06/2018)
Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (04/06/2018)
Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18 (12/04/2018)
Έναρξη διανομής βιβλίων μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (20/03/2018)
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και εγγραφές επιτυχόντων (20/03/2018)
Μετεγγραφές φοιτητών 2017-18 από ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (10/03/2018)
Συνάντηση ενημέρωσης πρακτικής άσκησης Τετάρτη 28/2/18 (23/02/2018)
Έναρξη λήξη μαθημάτων και περίοδος εξεταστικής (25/01/2018)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοινώσεις Δ' εξ. (για όλα τα μαθήματα)
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και προπλάσματα: Χώροι εκπαίδευσης
Ψυχολογία του χώρου
Αρχές βιομηχανικού σχεδιασμού αντικειμένων
Σχεδιασμός επίπλου: Κατασκευή
Διακοσμητικές Εφαρμογές - Πλαστικός σχεδιασμός
Εισαγωγή στην κεραμική. Τεχνολογία υλικών
Σχεδιασμός υφάσματος. Παραδοσιακές τεχνικές
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και προπλάσματα: Χώροι εκπαίδευσης 2011-12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:     Δ1
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:     Σύνθεση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:     ΜΕ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:     10  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:     7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:     Δ

Διδάσκοντες: Κωτσή Αγγελική, και οι επιστημονικοί συνεργάτες Αναστασάκης Μανώλης, Κλωνιζάκης Αριστείδης, Μαρνέλλος Δημήτρης, Μερμίγκη Δήμητρα, Ψιλόπουλος Άγγελος
Εαρινό Εξάμηνο: 2011 – 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωση των σπουδαστών με τις αρχές και μεθόδους του σχεδιασμού των χώρων εκπαίδευσης και των σχετικών χώρων πρόνοιας, μέσα από την κατανόηση της  παιδαγωγικής τους διάστασης και της ιδιαιτερότητας των καλυπτομένων αναγκών τους, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ικανότητάς τους στην οργάνωση και σύνθεση των χώρων αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξοικείωση των σπουδαστών με τη διαχείριση και χρήση όλων των διατιθέμενων σήμερα σχεδιαστικών εργαλείων και μέσων, με έμφαση στη χρήση προπλασμάτων και κατασκευή μακέτας, με στόχο την υποβοήθηση της επεξεργασίας της συνθετικής τους ιδέας, αλλά και την επίτευξη μιας άρτιας και ενδιαφέρουσας παρουσίασης της πρότασής τους.
Προς τούτο συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία εργαστηρίου προπλασμάτων, με διάρκεια  δύο εβδομαδιαίων ωρών, όπως ορίστηκε από τον Τομέα Μαθημάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α.  Το μάθημα υποστηρίζεται από σειρά διαλέξεων διαμορφωμένων σε ενότητες πάνω σ’ ένα θεματικό άξονα, ο οποίος προσεγγίζει την οργάνωση και σύνθεση των χώρων αυτών, ως χωρικό αποτέλεσμα κοινωνικό-οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών, ως χωρική έκφραση ψυχολογικών προσεγγίσεων, παιδαγωγικών επιλογών, διδακτικών διαδικασιών, τεχνολογικών διεισδύσεων, περιβαλλοντικών απαιτήσεων και αισθητικών αναζητήσεων, που υπακούουν σ’ ένα σχεδιασμό στη βάση εργονομικών αρχών και αντιληπτικών μηχανισμών.
Οι διαλέξεις διαπραγματεύονται τα ζητήματα:
 • Συνθετική προσέγγιση του ζητήματος. Πορεία και στάδια της σχεδιαστικής υλοποίησης. Απαιτήσεις της εργασίας.
 • Εκπαιδευτικός χώρος, εκπαίδευση και κοινωνία. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών χώρων (κοινωνικοοικονομικοί-παιδαγωγικοί-ψυχολογικοί-περιβαλλοντικοί-αισθητικοί). Ανασκόπηση του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών χώρων.
 • Παιδαγωγική, μορφές διδασκαλίας και σχολικοί χώροι. Παιδί και σχολικός χώρος: απαιτήσεις δομημένου χώρου και διαμόρφωση σχολικού περιβάλλοντος σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού και τις αρχές μάθησης. Η Τάξη.
 • Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών χώρων. Ρόλος – ιδιότητες -  χαρακτηριστικά του σχολικού χώρου. Αρχές σύνθεσης. Απαιτήσεις χώρων (εμβαδά).
 • Σχολική αρχιτεκτονική: ανάγκες, λειτουργίες, χώροι, ανθρωπομετρικά μεγέθη, διαστάσεις, εξοπλισμοί χώρων, διατάξεις, οργάνωση χώρων και σχέσεις μεταξύ τους.
 • Ανάλυση των χώρων του σχολικού κτιρίου. Ο ρόλος τους, η οργάνωσή τους, ο εξοπλισμός τους και η μεταξύ τους σχέση.
 • Υπαίθριος χώρος, σχέση με το δομημένο, διαμορφώσεις, χώρος παιχνιδιού.
 • Περιβάλλον φυσικό, ενέργεια και σχεδιασμός των εκπαιδευτικών κτιρίων. Ανοίγματα, φωτισμός, αερισμός, δροσισμός, πλαίσια σχεδιασμού.
 • Μορφολογικές και αισθητικές αναζητήσεις.
 • Δομή-Υλικά-Εξοπλισμός.
 • Χρωματική μελέτη. Παρουσιάσεις εργασιών.
 • Η εκπαίδευση και τα σχολικά κτίρια την εποχή της παγκοσμιοποίησης, των medea και της πληροφορίας: νέες κοινωνικές συνθήκες, νέες τεχνολογικές δυνατότητες και ανάγκη ανασχεδιασμού του εκπαιδευτικού χώρου.
 • Προς το «νέο σχολείο», το «ψηφιακό σχολείο», το «σχολείο χωρίς τοίχους», την επανασχολειοποίηση ή την αποσχολειοποίηση;

Οι φοιτητές εκπονούν μια εργασία πάνω σ’ ένα θεωρητικό θέμα την οποία την καταθέτουν ή την παρουσιάζουν και η αξιολόγησή της προσμετρείται κατά ένα ποσοστό στην τελική βαθμολογία.  

Β.  Περιλαμβάνει ως άσκηση εφαρμογής την επέμβαση σε συγκεκριμένο σχολικό κτίριο, με στόχο την αναδιαμόρφωσή του για την κάλυψη των αναγκών δημοτικής εκπαίδευσης. Η άσκηση διεκπεραιώνεται από ομάδες σπουδαστών των δύο ή τριών ατόμων και αναπτύσσεται σε δύο στάδια:
 1. Το αναλυτικό, που περιλαμβάνει όλη την προεργασία της ανάπτυξης του θέματος (βιβλιογραφική έρευνα, ασκήσεις εξοικείωσης των σπουδαστών με τις ιδιαιτερότητες των χώρων, υπολογισμό εμβαδών, σύνταξη οργανογράμματος των απαιτουμένων χώρων) με συνεχείς παρουσιάσεις της δουλειάς τους. 
 2. Το συνθετικό, που καλύπτει τον προβληματισμό πάνω στις διάφορες δυνατότητες σύνθεσης, τον καθορισμό της συνθετικής ιδέας των σπουδαστών και Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά το σχεδιασμό δίνεται στη σύνδεση του σχολικού χώρου με το ευρύτερο περιβάλλον, στην ευελιξία και επικοινωνία των χώρων, στη λειτουργική και αισθητική τους αντιμετώπιση, στο ρόλο του υπαίθριου χώρου, στη σχέση του με τον εσωτερικό χώρο και στην προσπελασιμότητά του, ιδίως από άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Εκ παραλλήλου εξετάζονται ζητήματα σχεδιασμού των δομικών του στοιχείων, επιλογής των υλικών, των χρωματικών συνθέσεων και του εξοπλισμού.

Οι διορθώσεις της άσκησης γίνονται πάνω στα σκίτσα, σχέδια και προπλάσματα εργασίας της κάθε ομάδας. Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου ορίζεται μια πρώτη κοινή παρουσίαση και αξιολόγηση στο τέλος του σταδίου της ανάλυσης, όπου οι ομάδες καταθέτουν τους στόχους και τις προθέσεις τους κατά την αντιμετώπιση του θέματος. Στη συνέχεια ορίζεται μια δεύτερη παράδοση-παρουσίαση και αξιολόγηση των συνθετικών αρχών, κατευθύνσεων και της συνθετικής τους ιδέας, παρουσιασμένη σε μακέτα εργασίας και σκίτσα ενώπιον όλων. Ακολουθεί η τρίτη παρουσίαση-αξιολόγηση της οριστικοποίησης της ιδέας με τα απαραίτητα σχέδια και προπλάσματα, ενώπιον όλων. Ακολουθεί λεπτομερής περαιτέρω επεξεργασία της τελικής συνθετικής πρότασης, καθώς και η μελέτη της επιλεγμένης λειτουργικής ενότητας, η οποία παρουσιάζονται, ενώπιον όλων, σε μια τέταρτη παρουσίαση και η οποία απεικονίζεται σε σχέδια, σκίτσα, μακέτα παρουσίασης, κλπ, και συνοδεύεται από σύντομο επεξηγηματικό κείμενο Η τελική παράδοση-αξιολόγηση πραγματοποιείται ενώπιον όλων, με παρουσίαση των σχεδίων οργανωμένων σε πινακίδες και με υποστήριξη της πρότασης από την κάθε ομάδα.
Η αξιολόγηση τέλος πραγματοποιείται μετά από συνεκτίμηση της ενεργούς συμμετοχής, της πρωτοτυπίας της συνθετικής ιδέας, της πορείας της εξέλιξης της πρότασης, του βαθμού επίλυσης και της επάρκειας της θεωρητικής υποστήριξης του θέματος, της σχεδιαστικής παρουσίασης, καθώς και της ικανότητας ανάπτυξης και παρουσίασης της εργασίας.
Παράλληλα με τη διεξαγωγή του θέματος οι σπουδαστές υποστηρίζονται, μεθοδολογικά και κατασκευαστικά, για την υλοποίηση των προπλασμάτων και της μακέτας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική
 1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Μ., (2003), Ανασχεδιάζοντας τη βιβλιοθήκη στο σχολείο, Αθήνα, Μεταίχμιο
 2. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Δ., (1998), Χώρος και διαδικασίες αγωγής, Αθήνα, Gutenberg
 3. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Δ., (2002), Οι Τοίχοι της Γνώσης, Αθήνα, Gutenberg
 4. ΚΑΡΕΤΣΟΣ Σ., (2005), Βιοκλιματικό Σχολείο: Εκπαιδευτικό πλαίσιο οργάνωσης-Υλοποίησης-Διαχείρισης, Επιστημονικές αναφορές Cosmos του υπουργείου Παιδείας, http://www.srcosmos.gr
 5. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Γ., (2001), Θεωρία και Φιλοσοφία της Παιδείας, Αθήνα, Τυπωθήτω
 6. ΚΩΤΣΗ Α., (2001), Ο Εκπαιδευτικός χώρος και το Παιδί, εις Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Πόλης, Αθήνα, ΕΜΠ
 7. ΚΩΤΣΗ Α., (2007), Οι σημερινές συνθήκες στο περιβάλλον του παιδιού και η ανάγκη επανασχεδιασμού του σχολικού του χώρου, εισήγηση στο 19ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα «Παιδί-οικογένεια στον 21ο αιώνα», Πρακτικά συνεδρίου
 8. ΚΩΤΣΗ Α., (2008), Πόλη-Σώμα και Περιβάλλον, Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο SBO8MED, Αθήνα, Επιστημονικές αναφορές Cosmos του Υπ. Παιδείας, (καταχώρηση ως Kotsi A), http://www.srcosmos.gr
 9. ΚΩΤΣΗ Α., (2009), Θεωρία της εξέλιξης-Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και σχολικοί χώροι, Εισήγηση στο συνέδριο «Εβδομάδα Κάρολου Δαρβίνου» του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα,  Πρακτικά συνεδρίου
 10. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ Η., (2005), Η Σχολική Τάξη. Χώρος-ομάδα-πειθαρχία-μέθοδος, Αθήνα, Γρηγόρη
 11. ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ Κ., (2010), Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί, Αθήνα, Τυπωθήτω
 12. ΝΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε., (2005), Σύγχρονα Προγράμματα για παιδιά προσχολικής Ηλικίας, Αθήνα, Τυπωθήτω
 13. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Από το κλειστό στο ανοικτό σχολείο: θεσμικές ρήξεις και αρχιτεκτονικές καθαιρέσεις, Αρχιτεκτονική σχολή Αθηνών
 14. Περιοδικό: Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 99, (2007), Celestin Freinet
 15. ΠΟΥΡΚΟΣ Μ.,(2008), Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, Gutenberg
 16. ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρ., Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του χώρου στο πλαίσιο του παιχνιδιού, Αθήνα, Πατάκης
 17. Συλλογικό (2009), Δημιουργώντας βιώσιμα σχολικά περιβάλλοντα, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο
 18. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., (2000), Τάσεις στη Σχολική Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής
 19. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., επιμέλεια, (2000), Αρχιτεκτονική, Παιδί και Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής
 20. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ. (2006), Παιδική αστική εντοπία, Αθήνα, Τυπωθήτω
 21. ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ., επιμέλεια, (2010), Μετανεωτερικές Επ-όψεις, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο
 22. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Δ. (2006), Ένα συντακτικό της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο
Ξενόγλωσση :
 1. BRUBAKER W.C., (1998), Planning and Designing schools, McGraw-Hill Publishing Co
 2. CHATEAUX J., (1985), L’enfant et le jeu, Scarabee
 3. DEROUET-BESSON M.C., (1998), Les Murs de l’ecole, Paris, Metailie
 4. DEVELAY M., (1996), Donner du sens a l’ecole, Paris, ESF, collection Pratiques et enjeux pedagogiques
 5. DEWEY J., (2004), L’ecole et l’enfant, Paris, Fabert
 6. DUDEK M., (2000), Architecture of Schools: The new learning environments, Architectural Press
 7. DUDEK M., (2005), Children’s Spaces, Architectural Press
 8. DUDEK M., (2007), Ecoles et jardins d’enfants - Projets et realisations, Infolio. Τίτλος στα Αγγλικά: Schools and Kindergartens - A Design Manual
 9. DURKHEIM E., (1993, 4η έκδοση), Education et sociologie, Paris, PUF
 10. MAZALTO M., (2008), Architecture scolaire et reussite educative, Ouvrage collectif, Paris, Fabert
 11. MEDICI A., (1990, 13e edition), L’Education Nouvelle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?
 12. MESMIN G., (1978), Το παιδί, η αρχιτεκτονική και ο χώρος, Αθήνα, Μνήμη
 13. MORIN E., (2000), Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
 14. Ouvrage collectif δίγλωσσο, (2003), L’ecole de plein air / Open-Air Schools, Dijon-Quetigny, Recherches
 15. PELLEGRINO P., (2006), Το νόημα του Χώρου. Η εποχή και ο τόπος, Βιβλίο Ι, Αθήνα, Τυπωθήτω
 16. PIAGET J., (1967), La psychologie de l’intelligence, Paris, Armand Colin
 17. SORRELL J., SORRELL F., (2005), Joined Up Design for Schools, Merrell Publishers Ltd
 18. SPENCER C. (Ed), BLADES M. (Ed), (2006), Children and Their Environments: Learning, Using and Designing Spaces, Cambridge University Press
 19. UPTON D., (2004), L’architecture scolaire, Essai d’historiographie internationale, No special de la revue Histoire de l’education, INPR

Συλλογές κτιριακών μελετών:

Δικτυακοί τόποι:


Θέμα άσκησης: Μ Ε Λ Ε Τ Η   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ

Δίδεται υπάρχον τριώροφο κτίριο με μικρό υπόγειο και υπαίθριο χώρο, στο οποίο σήμερα στεγάζεται δημοτικό διθέσιο σχολείο, τα σχέδια του οποίου επισυνάπτονται. Το κτίριο διαθέτει υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους.
Ζητείται  να αναδιαμορφωθεί και να οργανωθεί κατάλληλα ο χώρος για τη στέγαση μονοθέσιου δημοτικού σχολείου (1τμήμα/τάξη), καθώς και ο λεπτομερής σχεδιασμός ενός επιλεγμένου βασικού χώρου με τις συνδέσεις του με τους άλλους χώρους.
Επιδιώκεται η επιτυχής κατανομή των λειτουργιών σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, η επικοινωνία, οργάνωση, και διευθέτηση των χώρων, καθώς και η σύνδεση και επικοινωνία τους με τον αύλειο χώρο. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στη σύνδεση του σχολικού χώρου με τον κοινωνικό περίγυρο. Η πρόταση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, συνθετικό, αισθητικό και πλαστικό ενδιαφέρον.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και του υπαίθριου. Οι εσωτερικοί τοίχοι μπορούν να αγνοηθούν. Οι εξωτερικοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, μπορούν όμως να αναπροσαρμοσθούν τα ανοίγματα, αν κρίνεται απαραίτητο από τη συνθετική πρόταση. Διατηρούνται οι θέσεις των δύο κλιμακοστασίων. Το ασανσέρ μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο, αν δημιουργεί πρόβλημα στη σημερινή θέση. Δυνατότητα μικρής επέμβασης υπάρχει και στις πλάκες του οπλισμένου σκυροδέματος, για την εξασφάλιση δημιουργίας ασανσέρ, φωτιστικών επιφανειών, επικοινωνίας χώρων, ή ακόμη και για την δυνατότητα ενοποίησης τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Αυτή περιλαμβάνει:
1.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Χώρο υποδοχής των παιδιών και χώρο αναμονής των γονέων.
 • Γραφείο διευθυντού
 • Γραφείο δασκάλων με δυνατότητα συνεδριάσεων
 • Γραφείο για διάφορες χρήσεις (ιατρείο, επίσκεψη ψυχολόγου, συνάντηση με τους γονείς…)
 • Αρχείο
 • Χώρο υγιεινής ενηλίκων, με δυνατότητα να εξυπηρετεί ανάπηρο

2.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 • 6 χώροι διδασκαλίας των 25-30 παιδιών το ανώτερο
 • 2 αίθουσες ιδιαίτερης διδασκαλίας των 10-15 παιδιών
 • 2 εργαστήρια καλλιτεχνικών (ζωγραφικής-χειροτεχνίας-πλαστικής-φωτογρ.)
 • 1 εργαστήριο φυσικής/χημείας
 • 1 αίθουσα computers
 • Αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων/τηλεδιάσκεψη
 • Βιβλιοθήκη: 1
 • 1 χώρος πολλαπλών χρήσεων (συγκεντρώσεις, διαλέξεις, θέατρο, εκθέσεις, μουσική)

3.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • 2 γραφεία μαθητικών κοινοτήτων
 • 1 γραφείο συλλόγου γονέων

4.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
 • Κυλικείο
 • Τουαλέτες (5 W.C. κοριτσιών με νιπτήρες + 5 αγοριών με νιπτήρες + 1 αναπήρου)
 • Χώροι καθαρισμού
 • Αποθήκες (γενική, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων)
 • Λεβητοστάσιο

5.  ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
 • Υπαίθριο και στεγασμένο χώρο διαλλείματος (πιθανόν και διδασκαλίας)
 • Χώρο παιχνιδιού, μπάσκετ ή βόλεϊ
 • Χώρο καθιστικό, βρύσες
 • Στεγασμένο χώρο γυμναστικής
Η διαμόρφωση του αύλειου χώρου παρουσιάζεται στο τοπογραφικό σε κλίμακα 1:125

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α)   Αναλυτικό. Περιλαμβάνει:
 • Τεύχος με φωτογραφίες (σε ηλεκτρονική μορφή)  ή φωτοτυπίες από σχολεία
 • Επιλογή ενός σχολείου και παρουσίασή του (τουλάχιστον 1/μαθητή).
 • Παρουσίαση της βασικής ιδέας-σύλληψης της συνθετικής πρότασης υπό τη μορφή κολάζ και μακέτας εικαστικής.
 • Καταγραφή χώρων και υπολογισμοί εμβαδών.
 • Οργανόγραμμα

Β)   Συνθετικό
 • Ζώνες λειτουργιών σε κλίμακα 1:125.
 • Μακέτα (εργασίας) οργάνωσης χώρων σε κλίμακα 1:200 ή 1:125
 • Πρόταση διαμόρφωσης χώρων σε κλίμακα 1:75.
 • Πρόταση οργάνωσης και διαμόρφωσης μιας επιλεγμένης αίθουσας σε 1:25
  Επιλέγεται μία από τις αίθουσες: διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, πολλαπλών χρήσεων, εργαστήριο καλλιτεχνικών, εργαστήριο φυσικής/χημείας, με τις συνδέσεις τους με τους άλλους χώρους, ή εφ’ όσον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τον ενδιάμεσο χώρο.
 • Πρόταση διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο τοπογραφικό σε κλίμακα 1:125
 • Τελική μακέτα παρουσίασης της πρότασης 1:125

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
Η παράδοση γίνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, με παρουσίαση των σχεδίων, σκίτσων και προσχεδίων της συνθετικής πρότασης σε πινακίδες, συνοδευόμενη από τις μακέτες εργασίας, τη μακέτα παρουσίασης (σε 1:125) και σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.
 • Η πρόταση διαμόρφωσης των χώρων σχεδιάζεται σε κλίμακα 1:50 ή 1:75 και  περιλαμβάνει κατόψεις και 2 ή περισσότερες τομές εγκάρσιες. Συνοδεύεται από σκίτσα αξονομετρικά ή προοπτικά, ή ό,τι άλλο διευκρινιστικό της πρότασης (με ελεύθερο χέρι, σε ΗΥ, φωτογραφίες …).
 • Η πρόταση οργάνωσης και διαμόρφωσης του επιλεγμένου χώρου σχεδιάζεται σε 1:25 και περιλαμβάνει κάτοψη, τομές, όψεις, προτάσεις επίπλων,  εξοπλισμού, χρωματικές και υλικών.
 • Η πρόταση διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου παρουσιάζεται στο τοπογραφικό σε κλίμακα 1:125.
 • Τα σχέδια της πρότασης του σχολείου αναρτώνται σε πινακίδες, περιλαμβάνουν χρωματική πρόταση και παρουσιάζονται σε πινακίδες σε ηλεκτρονική μορφή.


Ώρες υποδοχής των σπουδαστών:
Η εκπαιδευτικός Αγγελική Κωτσή: Τρίτη και Τετάρτη 10:30-11:30 στην αίθουσα του Τομέα Α’

Σχέδια άσκησης εφαρμογής
Κατόψεις, Όψεις, Τομές
Φωτογραφίες άσκησης
Παρουσίαση εκπαιδευτικού χώρου

^ Αρχή Σελίδας