Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών στην εξέταση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στην εξεταστική του Φεβρουαρίου
Η Διοικούσα Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διευκρινίζει ότι

α. οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση τους, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε Ακαδημαϊκού Έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής του Ιδρύματος

β.γίνεται αντιστοίχιση των μαθημάτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών των δύο (2) συγχωνευθέντων πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με μαθήματα των εγκεκριμένων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οπότε και καθορίζονται:
i. τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη Πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πλέον της πρακτικής άσκησης και
ii. τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την:
  • ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου και
  • τη λήψη του αντίστοιχου Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

και

γ.τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα διεξαχθούν για πρώτη φορά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

και εν συνεχεία αποφασίζει ομόφωνα

Α. έπειτα από Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος ή Κοσμητείας της Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δύναται να διεξαχθούν εξετάσεις για μαθήματα εαρινού εξαμήνου του νέου εγκεκριμένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος στα οποία έχουν αντιστοιχηθεί μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του αντίστοιχου πρώην Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή των αντίστοιχων συγχωνευθέντων πρώην Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Β. δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, έχουν μόνον οι φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι:
i. περάτωσαν την κανονική τουςφοίτηση, ήτοι οκτώ (8)εξάμηνα σπουδώνκαι
ii. θα ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.:
  • είτε διότι δεν έχουν δικαίωμα λήψης Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή
  • είτε διότι επέλεξαν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α) και

Γ. οι εξετάσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν, με βάση το περιεχόμενο σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων Τ.Ε.Ι.,κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017–2018


^ Αρχή Σελίδας