Ανακοινώσεις  
Νέα ιστοσελίδα Τμήματος (07/02/2020)
Ορκωμοσία Πτυχιούχων ΤΕΙ (02/02/2020)
Κατάταξη υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2019-2020 (31/01/2020)
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος "Συντήρηση Φορητών Εικόνων" (30/01/2020)
Αντίγραφο Ζωγραφικής (30/01/2020)
 Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
Κεντρική Σελίδα

Ο παρών ιστότοπος του Τμήματος θα σταματήσει να ενημερώνεται.
Ο νέος ιστότοπος του Τμήματος είναι 
https://cons.uniwa.gr

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Οι ιστοσελίδες του Τμήματος  είναι σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν γρήγορα και αξιόπιστα τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές του Τμήματος όσο και το άνοιγμα του στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι σκέπτονται ή προτίθενται να σπουδάσουν μαζί μας.

Το Τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ιδρύθηκε με τον Ν.1404/1983 και μέχρι σήμερα έχει διανύσει μια επιτυχημένη διαδρομή 30 ετών στην  Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει  συμβάλλει καθοριστικά, ως πρωτοπόρο τμήμα, στην διαμόρφωση και ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής, διαμορφώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο, το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του συντηρητή στη χώρα μας και διεθνώς. Το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και τεχνολογικό του προφίλ στηρίζεται σε πολυετές και υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο το οποίο προκύπτει από:

  • τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα και στην πολυσυλλεκτικότητα του γνωστικού πεδίου της συντήρησης, όσον αφορά το ισχυρό επιστημονικό-θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτεί και τις τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να ενσωματώνει,
  • τη στελέχωση του τμήματος με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες του χώρου με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα,  διεθνή αναγνώριση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία,
  •  την πιστοποιημένη κατά ISO της λειτουργίας των υπηρεσιών της γραμματείας,
  • τη σύμπραξη στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές» σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  •  την υλοποίηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών, διεθνών,  ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων
  • τη λειτουργία οργανωμένων εργαστηρίων τεκμηρίωσης, διάγνωσης και συντήρησης έργων τέχνης, αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, εξοπλισμένων με σύγχρονο εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών,
  • τη συνεργασία με πλήθος Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό επίπεδο και στον τομέα της εφαρμογής,
  • το πλήθος του δημοσιευμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού έργου,
  • τη συμμετοχή του τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης για τη Συντήρηση-Αποκατάσταση EΝCoRE και στο δίκτυο ERASMUS/SOCRATES Programme:HIGHER EDUCATION και των εργαστηρίων του σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα για την  μελέτη και προστασία πολιτισμικών αγαθών (3D-COFORM, CHARISMA, EPOCH, AUTHENTICO κ.α.)
  • την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης (1999 και 2010).
Οι απόφοιτοί του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, των οποίων ο αριθμός μέχρι σήμερα ξεπερνά τους 1000,  είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα ήδη από το 1989 (ΦΕΚ 169/16-6-1989) και ασκούν το επάγγελμα του συντηρητή μετά από απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (νόμος 2557/24-12-97 και  νόμος 4152 107Α/9-5-2013).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σ.Α&Ε.Τ. αποκτούν, επιστημονική, τεχνική και καλλιτεχνική μόρφωση και εκπαίδευση που βασίζεται σε σφαιρική γενική παιδεία.

Η εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία αυστηρού υπόβαθρου επιστημονικής μεθοδολογίας, στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τα υλικά και τις τεχνικές και στην ανάπτυξη της ευαισθησίας και της επιδεξιότητας των χεριών. Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη της ικανότητας να επιλύονται προβλήματα συντήρησης ύστερα από συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου με βάση την ακριβή έρευνα, μελέτη και κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 Η θεωρητική κατάρτιση των συντηρητών περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

Ø    Ιστορία της τέχνης και των πολιτισμών.

Ø    Μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης.

Ø    Θεωρία της συντήρησης κατά αντικείμενο.

Ø    Ιστορία και αρχές (δεοντολογία) της συντήρησης.

Ø    Φυσική, Χημεία και βιολογία, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι μηχανισμοί της φθοράς των υλικών και οι μέθοδοι συντήρησης.

Ø    Τεχνολογία υλικών.

 Εννοείται ότι η υποχρεωτική άσκηση είναι ένα ουσιαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών, που υλοποιείται με την παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων και την πρακτική άσκηση.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της πτυχιακής εργασίας.

 Σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης του συντηρητή δίνεται μεγάλη έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων χωρίς, όμως, να παραμερίζεται η ανάγκη να αναπτυχθεί και να οξυνθεί η ικανότητα κατανόησης των επιστημονικών, τεχνικών, ιστορικών και αισθητικών παραμέτρων.