Ανακοινώσεις  
Διάλεξη από τον κο Peter Farbaky (22/05/2018)
Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (04/05/2018)
Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων (27/04/2018)
Προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (28/03/2018)
 Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
Περιγραφή Πτυχιούχου
Πρόγραμμα Σπουδών
ZIP Archive Περιγράμματα μαθημάτων
Adobe Acrobat Document Υπεύθυνοι Εργαστηρίων
Erasmus - Socrates
Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους σπουδαστές ισχυρού επιστημονικού - θεωρητικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου χώρου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα και στην πολυσυλλεκτικότητα, όσον αφορά τις τεχνολογικές γνώσεις που οφείλει να ενσωματώνει.

Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους σπουδαστές απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα βασικών και εφαρμοσμένων θετικών επιστημών (φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), θεωρητικών επιστημών (αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών.

Κατά την διάρκεια των οκτώ (8) συνολικά εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το όγδοο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκτέλεση πτυχιακής εργασίας, ενώ μετά την ολοκλήρωση του εβδόμου εξαμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτική 6μηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Η πτυχιακή εργασία, πριν από την λήψη του πτυχίου, δίνει την δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει εμπειρία της σε βάθος μελέτης ενός θέματος της ειδικότητας, είτε με πειραματική είτε με συνθετική εργασία, και με την μελέτη της κατάλληλης βιβλιογραφίας.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσα από ομαδική εργασία.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρήθηκε.

Δείτε εδώ το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Δείτε εδώ την κατάσταση προαπαιτούμενων/εξαρτώμενων μαθημάτων

Κατεβάστε από εδώ τη δήλωση μαθημάτων


 


^ Αρχή Σελίδας