Ανακοινώσεις  
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ΑΝΑΣΑ" (13/09/2018)
Απολογισμός Ημερίδας για την Αυτοεκτίμηση (13/06/2018)
Διαδικτυακή παρέμβαση για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (13/06/2018)
 Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία 
Σκοπός
Σκοπός της  Κοινωνικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας είναι η στήριξη και βοήθεια των φοιτητών και προσωπικού του Τ.Ε.Ι Αθήνας στα πιθανά προσωπικά, ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, παρέχεται συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο !!
 

     Επιμέρους στόχους αποτελούν:

ü      Η πρόληψη μέσα από δράσεις και προγράμματα που διοργανώνει η υπηρεσία μας
ü      Η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων προκειμένου να ανιχνευτούν οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου στον πληθυσμό του Τ.Ε.Ι  
ü        Η ενσωμάτωση και διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές δεξιότητες
ü        Η ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων μάθησης   
ü      Η συνεργασία με διάφορους Φορείς και Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους  
     

  
 

    


 

^ Αρχή Σελίδας