Αρθρα  
Σχέδιο "Αθηνά" – Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής (17/02/2013)
Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014 (15/07/2014)
Τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2014 (17/03/2014)
Πρακτική Άσκηση (31/05/2013)
Οδηγίες για Πάσο & Ακαδημαϊκή ταυτότητα (25/09/2012)
Νέα μορφή παρουσίασης των ανακοινώσεων του Τμήματος (05/10/2011)
Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών (Ιούλιος 2011) (05/10/2011)
Απόρριψη από το ΣτΕ των Προεδρικών Διαταγμάτων κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ (03/10/2011)
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 
Νέα μορφή παρουσίασης των ανακοινώσεων του Τμήματος

Οι ανακοινώσεις του Τμήματος οργανώνονται και προυσιάζονται πλέον σε κατηγορίες παρέχοντας έτσι ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές. Για το σκοπό αυτό προσετέθη στο τέλος του menu που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας άλλη μία επιλογή με το όνομα   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ .


^ Αρχή Σελίδας