Eπικαιρότητα  
Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (19/07/2018)
Πίνακας αντιστοίχισης μαθημάτων παλαιού και νέου Προγράμματος Σπουδών (17/07/2018)
Παρουσίαση Industry 4.0, 18/06/18, 5 μμ. Αμφιθέατρο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη 1 (08/06/2018)
Ανάληψη Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξάμηνου 2017-18 (22/05/2018)
Τελική κατανομή φοιτητών σε Εργαστηριακά Τμήματα Εαρινού Εξαμήνου 2017-18 (25/03/2018)
Ανακοινώσεις  
Δήλωση φοιτητών που επιθυμούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ (13/09/2018)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 (Περιόδου Σεπτεμβρίου) (17/07/2018)
Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 (29/11/2017)
Λειτουργία Εργαστηρίου Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων (10/03/2017)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 (Περιόδου Ιουλίου) (14/06/2018)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου 2017-18 (14/03/2018)
 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Πρόσκληση ΠΕΓΑ

TEI

220px-Teipiraeus

http://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2012/06/454500-tei-lamias.jpg

 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

 

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» 

 

Περιεχόμενο Προγράμματος

Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης: «Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού». Το συγκριμένο πρόγραμμα, βασιζόμενο στην στοχευόμενη αυτή διαπίστωση έχει σαν βασικό σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο των ψηφιακών και ενσωματωμένων διατάξεων. Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διείσδυση στη βιομηχανία και γενικότερα στα εμπορικά προϊόντα και προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών νέων επιστημόνων καθώς συνδέεται με αρκετές νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πεδίο των ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο και ενημερωμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το παρόν πρόγραμμα μέσω της επικαιροποίησης γνώσεων που παρέχει απευθύνεται αφενός μεν στο ήδη υπάρχον δυναμικό των επιχειρήσεων το οποίο θα αυξήσει της ικανότητες και την αποδοτικότητά του, αλλά και στους παλαιότερους απόφοιτους ΑΕΙ θετικών κατευθύνσεων οι οποίοι αποτελούν τους «εν δυνάμει» εργαζομένους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Μέσω του παρόντος προγράμματος, το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας, προτείνεται ένας εστιασμένος κύκλος επικαιροποίησης γνώσεων στο αμιγώς τεχνολογικό πεδίο των ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων, ο οποίος έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 

  • Συμμετοχή τριών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και πέντε Τμημάτων (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ [ΤΕΙ-Α], Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ [TEI-Π], Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ [TEI-Π], Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ [TEI-Π], Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ [TEI-ΣΕ]).
  • Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα.
  • Τρία τεχνικά αντικείμενα στο πεδίο των ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων (Μ1, Μ2, Μ3) και ένα αντικείμενο ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (Μ4).
  • Δύο ώρες εβδομαδιαίας θεωρητικής διδασκαλίας για κάθε αντικείμενο. Ανά δύο εβδομάδες θα διδάσκονται και δύο εργαστηριακές ώρες στα τρία τεχνικά αντικείμενα.
  • Λειτουργία δύο τμημάτων παράλληλα στους χώρους του ΤΕΙ-Α και ΤΕΙ-Π σε δύο κύκλους ετησίως.

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει 4 γνωστικά αντικείμενα στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων, τα οποία θα διδάσκονται μέσω των εξής τεσσάρων μαθημάτων:

 

Κωδικός/Τίτλος Μαθήματος

Εβδομαδιαίες ώρες Διδασκαλίας

Θεωρία

Εργαστήριο

Μ1.    «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά στις σύγχρονες διατάξεις»

2

1

Μ2.    «Μικροελεγκτές και ενσωματωμένα συστήματα – Ανάπτυξη και Εφαρμογές»

2

1

Μ3.    «Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης»

2

1

Μ4.    «Επιχειρηματικότητα – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

2

-

Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Διδασκαλίας

8

3

 

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι ενήλικες εργαζόμενοι ή άτομα με αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει:

  • Υλοποίηση μαθημάτων σε 3 ημέρες, σε απογευματινές ώρες.
  • Πραγματοποίηση μαθημάτων και την ημέρα του Σαββάτου, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
  • Τεχνικά αντικείμενα (Μ1,Μ2,Μ3) για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και αντικείμενα επιχειρηματικότητας (Μ4) για την παροχή κινήτρων δημιουργίας νέων πρωτοβουλιών και ενίσχυσης της αγοράς εργασίας.
  • Πιστωτικές μονάδες, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν κίνητρο για περαιτέρω εκπαίδευση.

 

 

 

Όροι Συμμετοχής

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.

 

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ), ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα πρέπει είτε να έχουν αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο με το περιεχόμενο του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητα στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσω της επικαιροποίησης γνώσεων που παρέχει απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο διαμορφώνεται από απόφοιτους ΑΕΙ θετικών κατευθύνσεων, εργαζόμενους στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών και ενσωματωμένων διατάξεων, την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και ανθρώπους σε φάση αναζήτησης,  επαναπροσανατολισμού ή/και αναβάθμισης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα βοηθηθούν ώστε να αυξήσουν τις ικανότητες και την αποδοτικότητά τους.

 

 

 

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

 

Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες είτε θα εξετάζονται είτε θα εκπονούν εργασία και βάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης ή αντίστοιχα βάσει της βαθμολογίας της εργασίας και υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής που θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

 

 

 

Πιστωτικές μονάδες

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπονται συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες ανά γνωστικό αντικείμενο, όπως παρακάτω:

 

Αντικείμενο

Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)

Μ1, Μ2, Μ3

4

Μ4

3

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε κύκλου του προγράμματος είναι 15, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε ένα Προπτυχιακό Εξάμηνο Σπουδών ΑΕΙ. Η γενική αρχή που θα ακολουθήσει το ΤΕΙ Αθήνας βασίζεται στο Νόμο 3374/2005 (Διασφάλιση τη ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) καθώς στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1466/2007 (εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και είναι η εξής: Στα υπάρχοντα προπτυχιακά προγράμματα σε κάθε εξάμηνο ο σπουδαστής πλήρους φοίτησης εξασφαλίζει 30 πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε 750 με 900 περίπου ώρες φόρτου εργασίας και επιμερίζονται συνήθως σε 300-350 περίπου ώρες μαθημάτων (θεωρία και εργαστήρια), και 450-550 ώρες ανεξάρτητης μελέτης, προετοιμασίας εργασιών, συμμετοχής σε εξετάσεις. Αναλογικά ο συγκεκριμένος κύκλος επικαιροποίησης γνώσεων, ο οποίος έχει διάρκεια 150 ωρών, θα αντιστοιχεί σε 15 ΠΜ (πιστωτικές μονάδες).

 

Ο απόφοιτος του προγράμματος θα λαμβάνει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό. Εάν η εν λόγω προσμέτρηση των ΠΜ δεν προβλέπεται από το ΠΠΣ, τότε είναι δυνατό να λειτουργήσουν προσθετικά στα προσόντα επιλογής του, δίνοντάς του σχετικό πλεονέκτημα από τους συνυποψηφίους του.

 

 

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 17/02/14 έως 18/03/2014.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1.    Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΕΓΑ (Διαθέσιμη σε μορφή doc και pdf).

2.    Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

3.    Βιογραφικό σημείωμα

4.    Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής, κ.λ.π.)

 

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:

1.    Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

2.    Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 08:00-15:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα "Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής», μέχρι και τις 18/03/2014 στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

ΤΕΙ Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Γραμματεία Προγράμματος για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

Υπόψη: κ. Α. Μπαρτζώκη

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10, Αιγάλεω

Αθήνα

 

Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά.

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την 24/03/2014.

 

 

 

Επικοινωνία

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Γραμματεία Προγράμματος για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

 

Μπαρτζώκη Αντιγόνη

 

Αγίου Σπυρίδωνος, 12210

Αθήνα

Τηλ.: 210-5385381

Fax: 210-5911442

E-Mail: pega-ee@teiath.gr

Web: http://www.teiath.gr/pega-ee/

 


^ Αρχή Σελίδας