Τμήμα Γενικό Μαθηματικών 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών υπάγεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σκοπός της λειτουργίας  του είναι η παροχή διδακτικού έργου στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. με τη διδασκαλία των μαθημάτων που εντάσσονται στην επιστήμη των Μαθηματικών.  

Παράλληλα στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών αναπτύσσεται αξιόλογο ερευνητικό έργο στα πεδία των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών και  της Στατιστικής.