Ανακοινώσεις  
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του Τμήματος Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σύμφωνα με το ΦΕΚ 133/A'/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το ενιαίο τμήμα διαχωρίστηκε ξανά σε δυο Τμήματα, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

Οι ιστότοποι των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι:

-  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών