Ανακοινώσεις  
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ (31/01/2018)
Χορήγηση Υποτροφίας σε πτυχιούχους των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων και Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (BIFTEC) (06/12/2017)
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (01/11/2017)
 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής 
Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Βρέθηκαν 1 Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
 
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Κρέατος»
 
<< Προκηρύξεις Μ.Ε.Π. ^ Αρχή Σελίδας