Αρθρα Χρήστη  
Το επάγγελμα του Οινολόγου (11/04/2017)
Δυναμικοί κλάδοι σπουδών τρόφιμα, ποτά και διατροφή (20/04/2016)
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ (21/10/2015)
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (18/06/2015)
Ανακοινώσεις  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ" 19/3 (16/03/2018)
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (15/03/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ (13/03/2018)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (13/03/2018)
e-class ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (09/03/2018)
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ HOUSE OF WINES (06/03/2018)
Δωρεάν παρουσίαση: Τα αρωματικά χαρακτηριστικά των ερυθρών οίνων και δοκιμή οίνων του Bordeaux - Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στις 18:00 (20/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑ (20/02/2018)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (20/02/2018)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΜΠΕΛΟΣ" (14/02/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (13/02/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (08/02/2018)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (05/02/2018)
Αγγελία για θεσεις εργασίας στην Σαντορίνη στον οινοτουρισμό (01/02/2018)
Οινολόγος – Σαντορίνη (01/02/2018)
 Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 
Εκπαιδευτικοί στόχοι του Τμήματος
Προπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
Περιγραφή του πτυχιούχου
Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσπαθεί να προσαρμόζεται στην τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη στο πεδίο της οινολογίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση συναφών μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών του εσωτερικού ή εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την αρτιότητα των γνώσεών τους. Η κύρια διασύνδεση των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία είναι η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακό επίπεδο, μέσω της οποίας οι σπουδαστές αποκτούν εμπειρία και επαφές για μελλοντική απασχόλησή τους στον χώρο του Οίνου, του Ζύθου και των Αλκοολούχων Ποτών. Στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές απασχολούνται προσωρινά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς του δημοσίου, παραγωγικές μονάδες, δημόσιους οργανισμούς, βιομηχανίες, αναλυτικά και οινολογικά εργαστήρια κ.ά. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αναφορικά με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, σημειώνεται πως το γνωστικό υπόβαθρο των αποφοίτων του Τμήματος είναι ικανοποιητικό, καθώς το περιεχόμενο σπουδών είναι προσανατολισμένο σε σύγχρονα ερευνητικά και τεχνολογικά θέματα.

Οι σχετικές παρεμβάσεις αναπροσαρμογής των προγραμμάτων και αξιολόγησης των μαθημάτων που έχουν γίνει στοχεύουν:

  • Στη διδασκαλία μέσω σύγχρονου οπτικοαουστικού υλικού

  • Στη δημιουργία εκπαιδευτικών βοηθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Στη εμπέδωση της γνώσης και της τεχνολογίας μέσω ασκήσεων / παραδει­γμά­των εφαρμογής (case studies).

  • Στη χρήση διαδικτυακών τόπων.

  • Στην ενίσχυση μαθημάτων με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής

Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και το νέο πρόγραμμα εφαρμόζεται από το χειμ. εξαμ. του ακαδημαϊκού έτους 2012-13. H αναθεώρηση έγινε με στόχο να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική και η ερευνητική καινοτομία στους σύνθετους και αλληλένδετους τομείς των Οίνων και Ποτών, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αλλαγές και παρεμβάσεις και δρομολογήθηκαν σημαντικές τροποποιήσεις, προκειμένου το Πρόγραμμα Σπουδών να εναρμονίζεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, με άλλα προγράμματα ομοειδών εκπαιδευτικών τμημάτων των χωρών της Ε.Ε. (στο μέτρο του δυνατού). Η αρμόδια επιτροπή προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Σ.), παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου προγράμματος και εισηγείται τροποποιήσεις προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, έτσι ώστε να ληφθούν υπΆ όψη σε επόμενη αναθεώρηση.

 


^ Αρχή Σελίδας