Ανακοινώσεις  
 Συνήγορος του Φοιτητή 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του «Συνηγόρου του Φοιτητή» του ΤΕΙ Αθήνας, ο οποίος ενεργοποιήθηκε με την απόφαση 8/14-11-2013 του Συμβουλίου του Ιδρύματος. (άρθρο 55, ν. 4009/2011).

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του θεσμού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και υποβολής αιτημάτων.

Συνοπτικά, ο σκοπός του «Συνηγόρου του Φοιτητή» είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για την αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς του φοιτητή διερεύνηση και επίλυση υποθέσεων που σχετίζονται με την τήρηση της νομιμότητας , την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Παρακαλούμε για υποβολή των αιτημάτων σας μέσω της ειδικής φόρμας:
•    Ηλεκτρονικά, ή
•    Ταχυδρομικά, ή
•    Μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

στις διευθύνσεις και αρ. φαξ που θα βρείτε παρακάτω:

Ωρες υποδοχής φοιτητών Τρίτη εως Πέμπτη 10:00π.μ -13:00μ.μ

Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη (αρ. απόφασης Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας 13/19.12.2014)
Συνήγορος του Φοιτητή για το ΤΕΙ Αθήνας
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τηλέφωνο : 210 5385577
E-mail : synigorostoufoititi@teiath.gr
FAX : 210 5385762