Ανακοινώσεις  
8o Πανελλήνιο Συνέδριο HAPCO (15/12/2017)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) Διοίκησης Υπηρεσιών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (06/12/2017)
Τροποποίηση Έναρξης - Λήξης Μαθημάτων & Εξεταστικών Περιόδων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (30/11/2017)
ΠΜΣ "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία", ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π./Δ.Π.Θ (15/11/2017)
Έναρξη Λειτουργίας Β΄Κύκλου ΔΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική", Παν/μιο Μακεδονίας & Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης (13/11/2017)
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας με ευάλωτες ομάδες σε κοινωνικό συνεταιρισμό, 1/2018- 1/2019, Ιταλία (09/11/2017)
Διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικού Εγγραφής στο ΟΠΣ της ΔΑΣΤΑ (08/11/2017)
Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (07/11/2017)
 Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Aσκησης και Σταδιοδρομίας 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δημόσιος Τομέας για Απασχόληση Σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση
Ιδιωτικός Τομέας για Απασχόληση Σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση
Τράπεζες για Απασχόληση Σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση