Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (18/07/2018)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (ROMA) (21/06/2018)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ERASMUS PLACEMENT) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (10/05/2018)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2018-2019
Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιεύθηκε προκήρυξη και οδηγίες για πρακτική άσκηση φοιτητών σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές και το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (http://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/).
Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται προσφερόμενες από τις Αρχές Εξωτερικού θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ όσο και εθελοντικά.

Τονίζουμε ότι δεν είναι όλες οι προφερόμενες θέσεις επιλέξιμες για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Υπενθυμίζεται ότι οι επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+ είναι οι εξής: χώρες Ε.Ε., Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι η εξής:
Οι φοιτητές θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει.
Για τις προσφερόμενες θέσεις σε Αρχές που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το χρονοδιάγραμμα (τον Απρίλιο 2018 θα δημοσιευθεί προκήρυξη για μετακινήσεις εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 και Νοέμβριο 2018 θα δημοσιευθεί προκήρυξη για μετακινήσεις εντός του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019) υποβολής αιτήσεων που προβλέπει το ΤΕΙ - Α, ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα και τη σχετική αίτηση στο Τμήμα Προέλευσής τους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά (http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171&lang=el ).

Προσοχή!!! Όσον αφορά στις θέσεις που δεν είναι επιλέξιμες με βάση τους κανόνες του Προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματός τους με τη μορφή συστατικής επιστολής από τον καθηγητή τους. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και σε αυτή την περίπτωση υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση το ΤΕΙ - Α απέναντι στο ΥΠΕΞ (δηλ. υπογραφή σύμβασης μετακίνησης όπως γίνεται στο πλαίσιο του Erasmus+).

Προκήρυξη θέσεων^ Αρχή Σελίδας