Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας: 9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ
 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας :
9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ

  
ΔΑΣΤΑ
Τηλ.: 210 5385174
E-mail: dasta@teiath.gr


H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του TEI Αθήνας, στο πλαίσιο της  δημοσιότητας, εκδίδει ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο με σκοπό η έκδοση αυτή να αποτελέσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας προσφέροντας συνοπτική αλλά ουσιαστική πληροφόρηση όσον αφορά στις επιμέρους πράξεις που συντονίζει
η ΔΑΣΤΑ, δηλαδή «Γραφείο Διασύνδεσης», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» καθώς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές με ζητήματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας των φοιτητών μας.


Συνημμένο θα βρείτε το 9ο Τεύχος της έκδοσης.


Με εκτίμηση,
Γραφείο ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας
 
Email: dasta@teiath.gr 

Επισυναπτόμενα: 
http://www.admin.upatras.gr/modules/file/icons/application-pdf.png9ο τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού


^ Αρχή Σελίδας