Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας: 9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ
 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας :
9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ

  
ΔΑΣΤΑ
Τηλ.: 210 5385174
E-mail: dasta@teiath.gr


H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του TEI Αθήνας, στο πλαίσιο της  δημοσιότητας, εκδίδει ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο με σκοπό η έκδοση αυτή να αποτελέσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας προσφέροντας συνοπτική αλλά ουσιαστική πληροφόρηση όσον αφορά στις επιμέρους πράξεις που συντονίζει
η ΔΑΣΤΑ, δηλαδή «Γραφείο Διασύνδεσης», «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» καθώς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές με ζητήματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας των φοιτητών μας.


Συνημμένο θα βρείτε το 9ο Τεύχος της έκδοσης.


Με εκτίμηση,
Γραφείο ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας
 
Email: dasta@teiath.gr 

Επισυναπτόμενα: 
http://www.admin.upatras.gr/modules/file/icons/application-pdf.png9ο τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού


^ Αρχή Σελίδας