Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανακοινώσεις
Βρέθηκαν 700 Ανακοινώσεις
 
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/
 
Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών θα αναρτώνται στο εξής στο νέο ιστότοπο : https://www.uniwa.gr/category/anakoinoseis-elke/ και http://elke.uniwa.gr/
 
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 19.22kb
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 260.36kb
 
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 269.79kb
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3/12-02-2019
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 259.29kb
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1/15-01-2019
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 260.64kb
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 2/29-01-2019
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 261.63kb
 
Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων Ορθή Επανάληψη
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 950.82kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 15906/07-12-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 526.91kb
 
Επείγον - Ενημέρωση λειτουργίας ΠΣ ΕΛΚΕ
 
Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου ή Αναπληρωτή Διευθυντή για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 220.41kb
 
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (Αρεταίειο Νοσοκομείο)
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 489.94kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'"
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 716.81kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 15069/07-11-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 15185/15-11-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση Επιτροπής Ερευνών σχετικά με υλοποίηση Συμβάσεων Υποτροφίας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 224.15kb
 
Επιστολή - Θέματα λειτουργίας ΕΛΚΕ
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 28.5kb
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 18/18-12-2018
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 84kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 35684/08-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 476.23kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 624.87kb
 
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με το με αρ. πρωτ. 38359/30-11-18 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 616.41kb
 
Ενημέρωση για τις διαδικασίες και στάδια πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού και προμηθειών διαχείρισης έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-18) άρθρο 11
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 36560/19-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ορθή Επανάληψη
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 935.93kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 35684/08-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 505.25kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 36560/19-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 17/04-12-2018
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 109kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 609.89kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 35304/03-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 35638/05-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 35639/05-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 1.16mb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 622.22kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34358/10-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 618.6kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 605.72kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Νοσηλευτικής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 604kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 618.49kb
 
Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων
 
Κατάθεση προϋπολογισμών και προσκόμιση τιμολογίων έτους 2018 στον Ειδικό Λογαριασμό
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 528.53kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Εργοθεραπείας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 624.11kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 612.2kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 604.65kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 615.19kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 669.91kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 610.19kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 603.41kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 631.46kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μαιευτικής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 612.61kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 609.54kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 609.12kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 605.81kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 604.07kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 622.61kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 611.62kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τοΤμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 689.13kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ.:34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τοΤμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 610.71kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #15.000,00?# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «ΠΜΣ - Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (ΣΤ Κύκλος 2017 - 2019)»
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 35940/11-10-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διαρρύθμιση του κτηρίου Κ.15 του Ε.Λ.Κ.Ε., του κτηρίου Κ.16 της Πληροφορικής και του ημιώροφου του Συνεδριακού Κέντρου του κτηρίου Κ.2 στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού ποσού 24.800,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, συνολικού ποσού #128.143,25 ?, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 9 "Προμήθεια εργαστηριακού νοσοκομειακού εξοπλισμού, για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής" (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34348/07-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34356/10-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34357/10-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34360/10-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34365/10-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 34371/10-09-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, συνολικού ποσού #213.893,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 1 "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών τμημάτων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής" (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ
 
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση
 
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027)
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 4.28mb
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 ? (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00?# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia»
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 33518/20-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 2.31mb
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού #29.760,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ΠΜΣ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34736/19-09-2018) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5030493, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 11477/18-06-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 33757/26-07-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων της υπΆ αριθμ. 33754/26-07-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Ορισμός ποσοστού παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ από το συνολικό προϋπολογισμό των έργων και από οποιοδήποτε πόρο (εκτός των ΠΜΣ), σύμφωνα με το αρθρ. 59, παρ. 5 του Ν. 4485/2017
 
Επείγουσα ανακοίνωση "Ενημέρωση για τις διαδικασίες και στάδια πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού και προμηθειών διαχείρισης έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-18) άρθρο 11"
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 137.36kb
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 33.592,90 ? (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 7 «Προμήθεια εργαστηριακών μετρητικών διατάξεων για τα εκπαιδευτικά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 39.902,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11840/29-06-2018 για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στη κύηση και στον τοκετό»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 11825/28-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in Energy Technology».
 
Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας για τους Δικαιούχους της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 1.03mb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 1329/28-02-18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Partner search under LIFE Programme
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στο πλαίσιο του υποέργου 11 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) »
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) τρισδιάστατων εκτυπωτών στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10961/05-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «AgroLabs – AgroFood Innovation Clusters» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean 2014 – 2020
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10951/04-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10960/04-06-2018 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10832/29-05-2018 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020
 
Πρόσκληση Κρατικών Ενισχύσεων "Κουπόνια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου"
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 384.84kb
 
Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
 
Κρατικές Υποτροφίες από την Κίνα για ξένους φοιτητές
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 520.4kb
 
Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες νέους Ερευνητές
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 471.47kb
 
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/12 (Α38) ¨Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις¨ - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/17
 
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 ? (πλέον Φ.Π.Α.)
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική ¶σκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας»
 
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη
 
Διακήρυξη σύμβασης γενικών υπηρεσιών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «AgroLabs – AgroFood Innovation Clusters» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 (κωδικός έργου 80413)
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 39.5kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 9872/30-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 4.580,56 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία»
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 8062/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 817/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας» στο πλαίσιο του υποέργου 6 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» με εκτιμώμενη άξια 32.179,03 ? (πλέον Φ.Π.Α.) - Ορθή Επανάληψη / Διευκρίνιση - Αναβολή Διενέργειας Διαγωνισμού
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 825/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια εργαστηριακών μετρητικών διατάξεων για τα εκπαιδευτικά Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας» στο πλαίσιο του υποέργου 7 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» με εκτιμώμενη άξια 33.592,90 ? (πλέον Φ.Π.Α.) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΕΛΙΔΑ 14 - (ΑΛΛΑΓΗ "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΣΕ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ") Ορθή Επανάληψη / Διευκρίνιση - Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού
 
Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού 752/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 ? (πλέον Φ.Π.Α.)
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 9523/20-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.736,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 2.000,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική ¶σκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας»
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Βιοτεχνολογία» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Σχεδιασμός και Διαχείριση Εναλλακτικού Τουρισμού» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.:6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 8694/31-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 8745/01-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.769,50 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 3.720,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 3.900,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 59.54kb
 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των με αριθμ. πρωτ. 9869/30-11-17 και 9872/30-11-17 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω κατάληψης
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού ειδικότητας Τοπογραφίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ στο πλαίσιο του υποέργου 12 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας στο πλαίσιο του υποέργου 8 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Βιοϊατρικής στο πλαίσιο του υποέργου 3 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στο πλαίσιο του υποέργου 11 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο του υποέργου 10 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας στο πλαίσιο του υποέργου 4 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του υποέργου 5 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) τρισδιάστατων εκτυπωτών στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ»
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 8064/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 8124/13-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 8072/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 9349/13-11-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Διαχείριση του υπολοίπου ποσού του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου τηλεματικού συστήματος φαρμακείου»
 
Διαδικασία ανάθεσης για διδάσκοντες άνευ αμοιβής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Διαδικασία για έγκριση δαπάνης μετακίνησης για τους διδάσκοντες άνευ αμοιβής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση ανάθεσης διδακτικού ή άλλου έργου σε Δημοσίους Υπαλλήλους στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ
 
Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις στα διάφορα προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 8142/13-10-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας»
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 7259/20-09-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων»
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Εγκύκλιος της Ακαδημίας Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληροφορικής Δημοσίου σχετικά με πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 8134/13-10-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Διαχείριση του υπολοίπου ποσού του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου τηλεματικού συστήματος φαρμακείου»
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Εξέταση ένστασης υποψηφίου για την θέση Β της (6699/28-08-2017) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
 
Ανακοίνωση Προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 34 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές"
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 7778/04-10-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 7789/04-10-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Βιοιατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 7792/04-10-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Βιοιατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση»
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 6121/17-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 6130/17-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 6699/28-08-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου της υπΆ αριθμ. 6613/04-08-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της υπΆ αριθμ. 6612/04-08-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 6131/17-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 6132/17-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34.5kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 6436/25-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας θα παραμείνει κλειστός από τις 05-08-17 έως τις 20-08-17
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 4739/14-06-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 5216/27-06-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση σχετικά με το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη - Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ»
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36.5kb
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δαπανών και στο Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 ? (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 5217/27-06-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Ενημέρωση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
 
Επικαιροποίηση των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμηθειών/εκτέλεσης έργων/παροχής υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 39kb
 
Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων
 
Τροποποίηση των εντύπων Σχέδια Συμβάσεων Έργου του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34.5kb
 
Απόφαση σχετικά με πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 4515/21-11-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 3258/10-05-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 3261/10-05-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 2959/28-04-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 2958/28-04-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36.5kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Τροποποίηση απόφασης 14/02-05-17 της ΕΔΕΛ σχετικά με καταβολή αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών & μελών ΕΠ/ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης πρότασης για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020»
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 3259/10-05-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 26/18-05-2017 (Τμήμα ΣΑΕΤ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 3260/10-05-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Στοιχεία Οργανισμού για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ"
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 2374/28-03-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολή αμοιβών εξωτερικών συνεργατών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 1725/01-03-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών & ωριαίων αποζημιώσεων
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 41.5kb
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολή αμοιβών μελών ΕΠ, Μόνιμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 4515/21-11-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
Επείγουσα ανακοίνωση Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ
 
Επείγουσα ανακοίνωση Υποχρέωση απόδοσης στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την παράλληλη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 1075/16-02-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 1730/01-03-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου της υπΆ αριθμ. 1713/01-03-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου της υπΆ αριθμ. 1719/01-03-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου της υπΆ αριθμ. 2011/09-03-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 746/09-02-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση σχετικά με την με αρ. πρωτ.: 4514/21-11-16 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Τραύματα και έλκη. Θεραπεία και φροντίδα"
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 176/17-01-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 490/27-01-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Το νομικό πλαίσιο και η ευθύνη των διοικήσεων των ΕΛΚΕ να εκδώσουν πράξεις βεβαίωσης οφειλών για το τρέχον και τα παρελθόντα έτη βάσει του ν. 4415/2016 και της επικείμενης κοινής υπουργικής απόφασης
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 150.27kb
 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1683/1-3-2017 με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής ¶ποψης Προσφορά με Βάση μόνο την τιμή για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνάς του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 42.5kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 5154/20-12-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 5024/14-12-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 5203/22-12-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 5215/22-12-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36.5kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Καθεστώς παρακράτησης σε μέλη ΕΠ πλήρους απασχόλησης επί του εισοδήματος που πηγάζει από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος/ επιχειρηματικής δραστηριότητας
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 27kb
 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 23/01/2017
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 37.5kb
 
Αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 4261/02-11-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!! - ΝΕΟ ΑΦΜ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 
Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 5024/14-12-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 4406/14-11-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για τα μαθήματα «Σχεδιασμός και Διαχείριση Εναλλακτικού Τουρισμού» και «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης διδακτικού έργου
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για τα μαθήματα «Επιχειρηματικότητα» και «Κοινωνιολογία της Υγείας» του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία» του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου
 
Αποτελέσματα της ένστασης για το μάθημα «Βιοτεχνολογία» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 4518/22-11-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!! - Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δαπανών
 
Λογαριασμός ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
Αποτελέσματα της ένστασης για το μάθημα «Πρόσθετες Ύλες» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36kb
 
Αποτελέσματα της ένστασης για το μάθημα «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 3400/20-09-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης διδακτικού έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Έγκριση ΕΔΕΛ 28/11-10-16)
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
INTERREG - ADRION Programme - Ενημέρωση για υποβληθείσες προτάσεις
 
Σύναψη σύμβασης ανάθεσης διδακτικού έργου για το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Έγκριση ΕΔΕΛ 32/31-10-16)
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία» του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 4160/27-10-16 τροποποιημένο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 2824/22-07-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών Εργαστηρίων και Οδοντικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 3116/05-09-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης διδακτικού έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Έγκριση ΕΔΕΛ 30/18-10-16)
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
!!! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Aλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις και εφαρμογή του νέου ν. 4412/2016 (ΦΕΚ ΑΆ 147) για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 46.5kb
 
!!! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 31.5kb
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία» του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 542.03kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Σκηνογραφία» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για την θέση ΒΆ στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 2912/01-08-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 - Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (ΟΜΙΛΟΣ - κωδ.80359)
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Μουσειακή Αγωγή» του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τα παρακάτω Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, Οδοντικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 2824/22-07-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (με 2 φοιτητές) στο πλαίσιο του Υποέργου «Μελέτη των μορφοπλαστικών στοιχείων στη ζωγραφική του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με την υποστήριξη διαγνωστικών μεθοδολογιών μη καταστρεπτικού ελέγχου» (κωδικός Υποέργου 80236) του εσωτερικού προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015»
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (80359)
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (80360)
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (80362)
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33.5kb
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ο νόμος υπΆ αριθμ. 4415/2016, ΦΕΚ A 159/ 06-09-2016 με θέμα «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και οι αλλαγές που επιφέρει στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (άρθρο 27)
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (με 2 φοιτητές) στο πλαίσιο του Υποέργου «Αξιολόγηση των Ελληνικών Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού μέσω της Ηλεκτρονικής τους Παρουσίας για Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Marketing» (κωδικός Υποέργου 80239) του εσωτερικού προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου «Ικανοποίηση των φοιτητών και επαγγελματική προετοιμασία από τα λογιστικά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ» (κωδικός Υποέργου 80240) του εσωτερικού προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015»
 
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες μελών ΕΠ_N.4386/2016 για την Έρευνα
 
Συγγράμματα φοιτητών σε ΠΜΣ
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία»
 
Φορολογική Μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε καθηγητές από Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας
 
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Νέα έκδοση εντύπου "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ"
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Φροντίδα Υγείας Ευρώπη: Ενθαρρύνοντας την διαφάνεια και αναγνώριση πρωτύτερης μάθησης στην γεωγραφική κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα φροντίδας υγείας» (ERASMUS+)
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 42.5kb
 
12/06/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (Erasmus+)
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (Erasmus+)
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»
 
04/07/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
28/06/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
16/06/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
16/06/2016 Κράτηση υπέρ Ειδικού Λογαριασμού στις αμοιβές μελών ΔΕΠ του Π.Κ.
 
16/06/2016 Νέο όριο για τις αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ
 
Νέα έκδοση εντύπου Δ2
 
Νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020»
 
06/06/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 39kb
 
30/05/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική ¶σκηση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας»
 
23/05/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ευαισθητοποίηση της Σχολικής Κοινότητας για Ορθολογική Διαχείριση Διατροφικών Επιλογών»
 
16/05/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34kb
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history - CROSSCULT»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
26/04/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 37kb
 
19/04/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
 
11/04/2016 Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Διαδικασία προμηθειών με απευθείας ανάθεση για κατηγορία δαπανών έως 5.869,00 ? (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Παροχή οδηγιών για δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας (αρθρ. 2 Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄))
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 52.04kb
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia»
 
Αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών 2015
 
Επείγουσα ανακοίνωση - Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 
Καθορισμός χρόνου απόδοσης στον ΕΛΚΕ του ποσοστού κρατήσεων από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος μελών ΕΠ του Ιδρύματος
 
Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη εργαστηρίου φωτοβολταϊκών συστημάτων με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου» του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το ΠΜΣ του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜOΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33.5kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 02 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»
 
Επείγουσα ανακοίνωση - Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» της πράξης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας»
 
29/09/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία»
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34kb
 
30/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Τμήματος Β: Εκπαιδευτικό λογισμικό του Υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
 
30/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 11 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)» της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ»
 
23/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
 
23/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διερεύνηση των Επιδράσεων των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στα Οργανικά Υλικά Τεκμήρια Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
 
16/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Εικονικών Εργαστηρίων» της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
15/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμό Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 
14/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (Erasmus+)
 
14/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
 
13/07/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)» της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» με κωδικό MIS 479988
 
03/07/2015 Αμοιβές μελών ΕΠ από ερευνητικά προγράμματα
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 13.26kb
 
25/06/2015 Υπεύθυνη δήλωση για πρωτοτυπία Παραδοτέων
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 44kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
06/05/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Medical Image SCIence thRough Luminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Αθήνας»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 28 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 32 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Μοντέλο ανεξάρτητης διασφάλισης ποιότητας σε προγράμματα σπουδών στη Ρωσία»
 
27/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας»
 
02/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους
 
02/04/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 19 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
26/03/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική ¶σκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ Αθηνών» της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση ΤΕΙ Αθήνας»
 
18/03/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Medical Image SCIence thRough Luminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 38kb
 
13/02/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34kb
 
12/02/2015 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
24/12/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του υποέργου 01 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
19/12/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους»
 
19/12/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»
 
19/12/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους»
 
19/12/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»
 
16/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στα πλαίσια του υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
18/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 09 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»
 
18/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 10 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»
 
18/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Τμήμα Β: Εκπαιδευτικό λογισμικό του Υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
 
18/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 06 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
10/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του υποέργου 12 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
10/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του υποέργου 35 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
10/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 30 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
07/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 08 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
06/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 06 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
03/11/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 15 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
21/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
 
20/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του Τμήματος Β: Εκπαιδευτικό λογισμικό του Υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
 
20/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 37 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
20/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων»
 
20/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»
 
15/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 32 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
10/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 - κωδ. MIS 450593)
 
07/10/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 - κωδ. MIS 450593)
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32kb
 
19/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μη επεμβατικής απεικονιστικής τεχνολογίας για τη μελέτη στοχευμένης μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών με νανοσωματίδια, μέσω του αιματικού εγκεφαλικού φραγμού. Εφαρμογές στη θεραπεία εγκεφαλικών όγκων – OncoNanoBBB»
 
18/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Hypergnostic: Development of hybrid molecular imaging systems for Theragnostic applications - Hypergnostic: Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics», της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 24kb
 
15/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα»
 
15/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 01 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34.5kb
 
Απαντήσεις σε ερωτήματα επί του διαγωνισμού με αριθμ. πρωτοκόλλου 4787/16-07-2014 για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [49]
 
10/09/2014 Συνάντηση Εργασίας του ΕΚΤ για το Πρόγραμμα του European Research Council (ERC), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ «Horizon 2020»
 
10/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του υποέργου 2 της πράξης «Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
08/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του ΠΜΣ «Τραύματα και Έλκη. Θεραπεία - Φροντίδα»
 
08/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ-Αθήνας»
 
08/09/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards - RESARCH»
 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [49] με MIS 379389
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [49] με MIS 379389
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32.5kb
 
01/08/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «MARK1 – Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος» στο πλαίσιο της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015»
 
21/07/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το τμήμα Β «εκπαιδευτικό Λογισμικό» του υποέργου Μονάδες Αριστείας της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού».
 
11/07/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»
 
09/07/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus
 
09/07/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34.5kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34kb
 
20/06/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 39 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
20/06/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 40 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
20/06/2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 3159/21-05-2014 προκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Υποέργο [48]
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33.5kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35.5kb
 
28/05/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
28/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS
 
27/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Hypergnostic: Development of hybrid molecular imaging systems for Theragnostic applications - Hypergnostic: Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics», της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
 
27/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο « Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards - RESARCH»
 
23/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική ¶σκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ Αθηνών» της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32kb
 
14/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 02 με τίτλο «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Εικονικών Εργαστηρίων» της πράξης «Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» με κωδικό ΟΠΣ 304191
 
14/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ»
 
Επείγουσα ανακοίνωση - Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 
06/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Τεχνολογίες στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» (κωδικός MIS: 467332)
 
05/05/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου M-Y WINE 11ΣΥΝ_2_704 με τίτλο “Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»
 
30/04/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444
 
28/04/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του υποέργου 27 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
16/04/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 12 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32kb
 
04/04/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia»
 
03/04/2014 Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων από μέλη ΕΠ
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35.5kb
 
28/03/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»
 
27/03/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ-Αθήνας»
 
27/03/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 28 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
27/03/2014 Οδηγίες για την συμπλήρωση TimeSheets
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36kb
 
21/03/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Αθήνας»
 
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 37kb
 
07/03/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Αθήνας»
 
28/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 01 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
28/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 30 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
28/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia»
 
28/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Λογισμικό Βελτιστοποίησης Επεμβατικής Ράδιο-ογκολογίας - CEIROS»
 
28/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 25 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
28/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους»
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»
 
27/02/2014 Εθνικό Σημείο Επαφής στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το πρόγραμμα Horizon 2020
 
27/02/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών στο πλαίσιο Υλοποίησης Επιμόρφωσης Α και Β φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 372.55kb
 
20/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
 
17/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 30 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
13/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 7298/29-11-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας»
 
05/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση ΤΕΙ Αθήνας»
 
04/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!!!
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36.5kb
 
16/01/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 26 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
13/01/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 08 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
16/12/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 36 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
16/12/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το Υποέργο 39 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
09/12/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 26 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35.5kb
 
05/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34kb
 
29/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 05 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
29/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 08 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
29/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 22 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
29/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μη επεμβατικής απεικονιστικής τεχνολογίας για τη μελέτη στοχευμένης μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών με νανοσ
 
29/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών»
 
29/11/2013 ΝΕΑ πρότυπα έγγραφα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
 
28/11/2013 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!
 
27/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 19 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
21/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
18/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 43 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
15/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στα πλαίσια του Υποέργου 32 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
08/11/2013 Ανακοίνωση - HelpDesk του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ
 
01/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ-Αθήνας»
 
01/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου για το υποέργο 37 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
01/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το υποέργο 25 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
01/11/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ-Αθήνας»
 
01/11/2013 Διευκρινίσεις επί του Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 32808
 
31/10/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου για το Υποέργο 10 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
30/10/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 38 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
25/10/2013 Ημερήσια αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36kb
 
03/10/2013 Απορρόφηση των έργων «ΘΑΛΗΣ»
 
03/10/2013 Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικών συνεργατών που απασχολούνται σε προγράμματα του ΕΛΚΕ (μετακινήσεις)
 
02/10/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στα πλαίσια του έργου «OncoNanoBBB»
 
02/10/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32.5kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 39.5kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 38kb
 
05/09/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ-Αθήνας»
 
05/09/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS
 
01/08/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Αθήνας»
 
01/08/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
 
01/08/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
01/08/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Πολυκαναλικό Μικροκυματικό Ραδιόμετρο για Μετρήσεις Θερμοκρασίας του Εσωτερικού του Ανθρώπινου Σώματος»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 33kb
 
12/07/2013 Έκτακτη Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
 
08/07/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
08/07/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Πολυκαναλικό Μικροκυματικό Ραδιόμετρο για Μετρήσεις Θερμοκρασίας του Εσωτερικού του Ανθρώπινου Σώματος»
 
08/07/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης με κωδικό MΙS 339464
 
08/07/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης με κωδικό MΙS 339465
 
04/07/2013 Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration»
 
03/07/2013 Λειτουργία ιστοτόπων προβολής έργων ΘΑΛΗΣ
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 37kb
 
20/06/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου της πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα»
 
19/06/2013 Επιδότηση Συμπράξεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Καινοτομίας στο Design (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομίας (CIP)
 
19/06/2013 Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού
 
19/06/2013 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION 2013 (Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 2007-2013)
 
07/06/2013 Υπενθύµιση λήξης προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό144 για το «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»
 
05/06/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου του υποέργου «Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: έρευνα ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία του
 
05/06/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου του Υποέργου 10 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
05/06/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου του Υποέργου 14 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
29/05/2013 Διευκρινίσεις ως προς την επιλεξιµότητα συγκεκριµένων κατηγοριών δαπανών
 
27/05/2013 Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2602/29-04-2013 για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργασ
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 31kb
 
30/04/2013 Νέα έκδοση του εντύπου υποβολής προτάσεων για την Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32kb
 
18/04/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας»
 
18/04/2013 Χορήγηση Βεβαιώσεων Αποδοχών
 
16/04/2013 Αθεώρητα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 
16/04/2013 Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ
 
24/04/2013 Ορθή επανάληψη ΥΠΑΣΥΔ
 
15/04/2013 Διευκρινήσεις επί ζητημάτων των έργων ΘΑΛΗΣ
 
Επείγουσα ανακοίνωση - Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 
05/04/2013 Αποτελέσματα Διαβούλευσης στο πλαίσιο του Υποέργο 2 «Αναβάθμιση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας» του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 327694
 
04/04/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας»
 
04/04/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων έργου της πράξης «Πρακτική ¶σκηση του ΤΕΙ Αθήνας»
 
01/04/2013 Χρονοχρέωση μελών Ε.Π., μόνιμου προσωπικού, φοιτητών και εξωτερικών στα ερευνητικά προγράμματα
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 30.5kb
 
20/03/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
 
15/03/2013 - Οδηγίες για την συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης για πακέτα εργασίας που υλοποιήθηκαν έως και 12-02-2013
 
13/03/2013 - Απασχόληση Συνταξιούχων
 
08/03/2013 - Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Θαλής του ΤΕΙ Αθήνας»
 
08/03/2013 - Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Αθήνας»
 
08/03/2013 - Συμμετοχή σε έρευνα αναφορικά με τα κοινά προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του σχεδίου Interuv: joint programmes – facilitator for university internationalization
 
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Απασχόληση προσωπικού του TEI Αθήνας στα έργα ΕΣΠΑ
 
Συμπλήρωση Φύλλων Χρονοχρέωσης
 
Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου "Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας" με MIS 380444 [ΕΛΗΞΕ]
 
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Μετακινήσεις Προσωπικού και Συνεργατών απασχολούμενων σε μη συγχρηματοδοτούμενα έργα
 
Αρίθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 - Τροποποίηση της απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36kb
 
Αναζήτηση εταίρων από Ουζμπεκιστάν στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Tempus IV
 
Αλλαγή μηνιαίων μεικτών αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
 
Αναζήτηση εταίρων του προγράμματος Tempus IV 2007-13
 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού
 
Νέα έκδοση οδηγού για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις
 
Προκήρυξη του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)
 
Αναζήτηση εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος Tempus IV 2007-13
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 30.5kb
 
Ημερίδα με τίτλο: Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus
 
Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» της πράξης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στην ομάδα εργασίας CAF
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 380.57kb
 
Αποτελέσματα για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικής
 
Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Βραβείων για Σχέδια Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 34.5kb
 
Αναβολή εκδήλωσης "Καινοτομούμε - Δημιουργούμε" της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας
 
Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Δράσεις Marie Curie) στο πλαίσιο του 7ου Π.Π.
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 27.5kb
 
Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 8, 10 και 14 του ν. 3865/2010, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 54kb
 
Σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 24.5kb
 
Αποτελέσματα για την σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Κεντρική Δράση"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 31kb
 
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας»
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 35kb
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 32kb
 
Συμμετοχή Φορέων και Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ερευνητικά - Αναπτυξιακά Προγράμματα
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 11.76mb
 
Αίτημα προς ΑΣΕΠ για χορήγηση βεβαίωσης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 42.5kb
 
Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων» του έργου "Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας"
 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας: 9o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ
 
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 31kb
 
Επικαιροποιημένος οδηγός σύναψης συμβάσεων έργου
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 962.2kb
 
Συμμετοχή ως εταίροι σε προτάσεις θεματικών δικτύων του προγράμματος URBACT II
 
Ακύρωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ.: 1196/05-04-12) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»
 
Ανακοίνωση Διαδικασία για Σύναψη Συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα μετά την 14η Μαρτίου 2012
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 29kb
 
Ημερίδα «Σπουδές εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»
 
Ημερίδα με θέμα «Καινοτομικές Τεχνολογίες στον Τουρισμό»
 
Ημερίδα "Σπουδές στο Εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας"
 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) TEI Αθήνας: 8o τεύχος ηλεκτρονικού περιοδικού ΔΑΣΤΑ
 
Επείγουσα ανακοίνωση - Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης & Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Α» [ΕΛΗΞΕ]
 
Καθορισμός ωριαίων αποζημιώσεων και παραγωγικών ωρών μελών ΕΠ, ΔΠ, ΕΤΠ και εξωτερικών συνεργατών
 
Πρόσκληση εμπλουτισμού του Μητρώου των εξωτερικών αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 144.58kb
 
!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εφαρμογή του Νόμου 2530/1997
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 31.5kb
 
Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: Δημοσίευση αποτελεσμάτων των προτάσεων που προκρίνονται
 
Ανακοίνωση "Καθορισμός κόστους ανθρωπομήνα μελών ΕΠ"
 
Αναζήτηση εταίρων στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για προγράμματα Tempus
 
Καθορισμός κόστους ωριαίας αντιμισθίας μελών ΕΠ που θα διδάξουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο του «Προγράμματος επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ"
 
Επείγουσα Ανακοίνωση "Αναθέσεις έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο προγραμμάτων που εκτελούνται υπό την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 36.5kb
 
Επείγουσα Ανακοίνωση "Συμβάσεις έργου με δημοσίους υπαλλήλους άλλου φορέα (εκτός ΤΕΙ) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 41kb
 
Σεμινάριο της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 375.04kb
 
Ανακοίνωση:«Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ - Νέα Πρόσκληση με αλλαγές»
 
Επικαιροποίηση Προσκλήσεων Ερευνητικών Προγραμμάτων "Αρχιμήδης ΙΙΙ" και "Θαλής"
 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολογηθεισών προτάσεων για την Πράξη: «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα»
 
Ανακοίνωση για το ερευνητικό πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ"
 
Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Πληροφοριακό σύστημα εξωστρεφών δράσεων» του έργου "Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας" [ΕΛΗΞΕ]
 
Λειτουργία Δικτυακού Τόπου ΔΑΣΤΑ
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 199.5kb
 
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ" & "ΘΑΛΗΣ"
 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης προσωπικού 1681/10-06-11
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 110kb
 
Αποστολή παραδοτέων ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΠΕΔΒΜ και ανάρτησή τους στον δικτυακό τόπο της «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης»
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 2.52mb
 
Απαντήσεις της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ σε θέματα αξιολόγησης του ερευνητικού προγράμματος "Αρχιμήδης ΙΙΙ"
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 975.2kb
 
Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Α
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 700.24kb
 
Ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ σχετικά με την αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 105kb
 
Αποτελέσματα Α' φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης «Θαλής», ΕΠΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 180.5kb
 
Δίκτυα αριστείας
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 31.2kb
 
"Πρακτική άσκηση φοιτητών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ" Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 579.7kb
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης για την κάλυψη μιας θέσης συνεργάτη για το Π.Μ.Σ. "Msc in Energy"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 37kb
 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης "NER - 300"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 826kb
 
Διαβούλευση για την προώθηση και την αξιολόγηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 26kb
 
Ανώτατα όρια πρόσθετων αμοιβών μελών ΕΠ & λοιπού μόνιμου προσωπικού από κάθε είδους προγράμματα
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 30.5kb
 
Διαγωνισμός για τον δημιουργικό σχεδιασμό λογότυπου στα πλαίσια του προγράμματος "Witness the past"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 27kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση προτάσεων της πράξης "ΘΑΛΗΣ"
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 382.5kb
 
Δες την ψηφιακά 2009
 
Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020
 
Προκήρυξη δύο θέσεων από τον φορέα ACA
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 26kb
 
Έγκριση Ερευνητικών Προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ»
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 52kb
 
^ Αρχή Σελίδας