Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
03/10/2013 Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικών συνεργατών που απασχολούνται σε προγράμματα του ΕΛΚΕ (μετακινήσεις)
Η ημερήσια αποζημίωση των εξωτερικών συνεργατών (ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές κλπ) που απασχολούνται  σε προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού και μετακινούνται εκτός έδρας, υπολογίζεται  σύμφωνα με την σχετική διάταξη (Εγκ. Λ. 8378/ΠΟΛ 141/3-10-1983) που αναφέρει ότι «Τα ποσά που καταβάλλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες για εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα, αποτελούν ακαθάριστο εισόδημα για τον ελεύθερο επαγγελματία και πρέπει να εισπράττονται με θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών».

Συνεπώς τα παραπάνω ποσά θα δίνονται μόνο ως αμοιβή και θα συμπεριλαμβάνονται στο ποσό της σύμβασης.


^ Αρχή Σελίδας