Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
INTERREG - ADRION Programme - Ενημέρωση για υποβληθείσες προτάσεις

To all lead applicants and contact persons

 

As from 3 November 2016 each lead applicant shall receive a communication on the results of the admissibility and eligibility checks of its application submitted in the framework of the first call for proposals in its eMS account.

 

Each lead applicant can read the communication after having logged in with its credentials, and selected “mailbox” (on the left menu).

 

In the mailbox the lead applicant will find an email with two attachments sent by ADRION_Programme.

 

Please note that the eMS mailbox system does not have any alert system for the new received emails: the lead applicant is kindly invited to regularly check its mailbox in the following days.

 

In case of communication to ADRION Programme please use the following email address: info@interregadrion.eu

   

Adriatic Ionian Programme 2014-2020

Viale Aldo Moro, 30

Tel. +39 051 5278886

e-mail: info@interregadrion.eu

www.adrioninterreg.eu^ Αρχή Σελίδας