Ανακοινώσεις  
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (19/09/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 6132/17-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19/09/2017)
Ανακοίνωση «Συγκρότηση Επιτροπών με Κλήρωση» (15/09/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/09/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (04/09/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 6436/25-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της υπΆ αριθμ. 6436/25-07-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

^ Αρχή Σελίδας