Ανακοινώσεις  
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3/12-02-2019 (08/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη
Στην ιστοσελίδα των εντύπων του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας (http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=11494&lang=el) έχουν προστεθεί  νέες εκδόσεις των παρακάτω εντύπων:

Στην κατηγορία (Σχέδια Συμβάσεων Έργου) έχουν προστεθεί  τα παρακάτω πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον  Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη:

1.7 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.8 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.9 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.10 Σχέδιο Σύμβασης Έργου για Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΝΟ για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.11 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων φορέων) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
1.12 Σχέδιο Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)

Στην κατηγορία (Σχέδια Συμβάσεων Έργου ΕΣΠΑ) έχουν αλλάξει τα παρακάτω πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη:

2.3 Σχέδιο Σύμβασης Έργου ΕΣΠΑ (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)
2.4 Σχέδιο Σύμβασης Έργου ΕΣΠΑ (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18)

Τα πρότυπα έντυπα της κατηγορίας (Σχέδια Συμπληρωματικών Συμβάσεων Έργου) θα αλλάξουν σύντομα

^ Αρχή Σελίδας