Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (31/05/2018)
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :"The magic of SEO" (25/10/2017)
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (18/05/2017)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ (18/05/2017)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (18/05/2017)
Σεμινάριο Παρουσίασης Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας (11/03/2014)
 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 
Έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ''Master Programme in Information Systems ''

Linnaeus University                                                                             
School of Compruter Science, Physics and Mathematics        
DFM-Information Systems

/JAI, DM

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑθήναςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 


Το Linnaeus University, με την υποστήριξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ίδρύματος Αθηνών, οργανώνει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο: «Master Programme in Information Systems» και δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών.


Το ΜΠΣ είναι διετές και η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το σχέδιο/πλάνο του προγράμματος που ισχύει κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεωνφοίτησης στο ΜΠΣ των υποψηφίων πτυχιούχων.

Το ΜΠΣ περιλαμβάνει την κατεύθυνση: Business and organisation development

Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ίδρύματος της Αθήνας και των άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•·         Έντυπη Αίτηση (λαμβάνεται από την ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας: www.teiath.gr/sdo

Ο κωδικός του προγράμματος είναι LNUF8717 για το φθινόπωρο του 2014.

•·         Statement of Purpose (λαμβάνεται από την ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=15760&lang=el

•·         Απλή Φωτοτυπία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου


•·         Μεταφρασμένα στα αγγλικά: Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών, όπου θα  φαίνεται ο  Μέσος Όρος Βαθμολογίας (η μετάφραση μπορεί να είναι και ανεπίσημη).


•·         Απλή φωτοτυπία αποδεικτικού Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Lower


  • Βιογραφικό Σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα.

Επίσης κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει στην ορθότερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή όπως: διπλώματα ξένης γλώσσας, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (σε τομείς σχετικούς με «θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, πληροφορικής και βιβλιοθηκονομίας & πληροφόρησης») και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις.

Όσα δικαιολογητικά κατατίθενται μετά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν αξιολογούνται.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 15, αλλά ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί κατά τη διαδικασία αποδοχής υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας
  2. Συνέντευξη  


Τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: http://lnu.se/education/programmes/SASY2?l=en&ec_vt=English. 


Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους  ιδιοχείρως,  με ταχυαποστολή-courier  ή με συστημένη επιστολή.


^ Αρχή Σελίδας