Ανακοινώσεις  
Εγγραφές Εργαστηρίων ΕΑΡ 2018 (23/03/2018)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (ΣΕΔ) (28/03/2018)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (16032018) (16/03/2018)
ICAEW's Careers Networking and Business Game Event | 8 May 2018 (16/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ (15/03/2018)
Προκηρύξεις προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (26/05/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ ΤΕΙΑΤΗ ΜΒΑ Ακδ. Ετους 2017-2018 (03/05/2017)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (03/03/2015)
 Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εισαγωγική Κατεύθυνση "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Η εισαγωγική κατεύθυνση "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Αθήνας  και παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών προσφέρει εξειδικεύσεις στους τομείς της "Διοίκησης Επιχειρήσεων" και του "Μάρκετινγκ".

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών της Ελληνικής και Παγκόσμιας Αγοράς. 

Το τμήμα, αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών τμημάτων,  αλλά και τις ανάγκες/προτροπές της αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών στα αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς με τη χρήση διεθνών πρακτικών αξιολόγησης του σκοπού του και του περιεχομένου του. Συνδυάζει θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες γνώσεις της διοικητικής  και  οικονομικής επιστήμης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας και προγραμματισμού τόσο των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων, όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
  

Good Performance tracking counter
Visits Total