Ανακοινώσεις  
Εφυγε απο τη ζωή ο καθ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ν. ΛΥΤΡΑΣ (30/08/2018)
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 (16/06/2018)
 Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση : Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017-2018  

1.  Η εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 2017-18  ( 3 Σεπτ. 2018 - 21 Σεπτ. 2018)

έχει αναρτηθεί στη διαδρομή :

http://www.teiath.gr/userfiles/agiovanis/ts_25_7_2018_final__ver3.xlsx

  2.  Τα  εξεταζόμενα μαθήματα ανέρχονται σε 68  με την εξής δομή :

·         24 κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing

·         22 μαθήματα για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         22 μαθήματα για την κατεύθυνση Marketing

 3  Για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις απαιτείται το πάσο ή η αστυνομική ταυτότητα. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες των εξετάσεων, το κάπνισμα και ο καφές.

 4   Οι επιτηρητές είναι στη διάθεση του εισηγητή, η τοποθέτησή τους στις αίθουσες είναι ενδεικτική. 

Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας τους είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την αναπλήρωσή τους 

σε συνεργασία με την γραμματεία του τμήματος (κ.Τσαχαγέα Ν. τηλ.  210-5385205 ή 210-5385255)

5   Οι εισηγητές συνεργάζονται  με τους επόπτες   και την γραμματεία  για τον  τελικό προσδιορισμό 

των επιτηρητών στο μάθημα  τους. 

( σ.σ.Το πρόγραμμα υποβλήθηκε αρμοδίως στον πρόεδρο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και εγένετο αποδεκτό )


 καλή επιτυχία !!!

καθ.  Ιωάννης Δ. Μπουρής 


^ Αρχή Σελίδας