Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουλίου 2018 (19/06/2018)
Ομιλία με θέμα "Fake News" (13/06/2018)
Εγκεκριμένες πτυχιακές εργασίες εαρινό εξάμηνο 2017-2018 (07/06/2018)
 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Σεμινάρια για Τελειόφοιτους
Το Τμήμα μας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του έργου διοργανώνει δύο στοχευμένα σεμινάρια για τους τελειόφοιτους φοιτητές. Συγκεκριμένα τα σεμινάρια και οι στόχοι τους έχουν ως  εξής:
1ο Σεμινάριο – Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής ΔΙΠΑΠ (Γ)=ISAD (G): Το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής αποτελεί ένα από τα βασικότερα και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα από την ελληνική και διεθνή κοινότητα για την πλήρη  περιγραφή αρχειακών συνόλων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών αποφοίτων στις διαδικασίες και τα βήματα που χρειάζονται για την πλήρη επεξεργασία και προτυποποίηση αρχείων με το ΔΙΠΑΠ (Γ)=ISAD (G).
2ο Σεμινάριο – Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα Koha: To Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης (Integrated Library System) Koha είναι ένα σύχγρονο πληροφοριακό εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συλλογών μιας βιβλιοθήκης. Σήμερα το Koha χρησιμοποείται από πολλές ελληνικές βιβλιοθήκες και στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς αποφοίτους του Τμήματος στην χρήση όλων των υποσυστημάτων και δυνατοτήτων που προσφέρει.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 Απριλίου [Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής ΔΙΠΑΠ (Γ)=ISAD (G)] και τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου - Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου αντίστοιχα (Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα Koha), στην αίθουσα Κ7.003.
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο θα είναι δεκαπέντε (15) και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τη βαθμολογία στα κριτήρια της αίτησης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στον δρα Δημήτριο Κουή (dkouis@teiath.gr) ως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017. Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτές.
Στο τέλος των σεμιναρίων και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Τρίτη και ώρα 4 μμ θα πραγματοποιηθεί η απονομή των πιστοποιήσεων από τον Πρόεδρο του Τμήματος και συζήτηση για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από τα σεμινάρια.
Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των σεμιναρίων θα πρέπει να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση τόσο των σεμιναρίων όσο και των εκπαιδευτών.


^ Αρχή Σελίδας