Ανακοινώσεις  
Κατάταξη υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών 2017-2018 (21/09/2017)
Πρακτική Άσκηση Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 (18/09/2017)
Για την πρακτική άσκηση του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 (07/09/2017)
 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Πρακτική άσκηση
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Οδηγός σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών
Πτυχιακή εργασία
Εκπαιδευτικά μέσα - Υποδομές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Συνέχιση Σπουδών
Επαγγελματικά δικαιώματα