Ανακοινώσεις  
Νέος δικτυακός τόπος του Τμήματος (18/09/2018)
Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018 (11/07/2018)
Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουλίου 2018 (19/06/2018)
 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Πρακτική άσκηση
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Οδηγός σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών
Πτυχιακή εργασία
Σύμβουλος ΑμεΑ
Εκπαιδευτικά μέσα - Υποδομές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Συνέχιση Σπουδών
Επαγγελματικά δικαιώματα