Ανακοινώσεις  
Αναβολή μαθημάτων την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου (15/12/2018)
Εξέταση-Αξιολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών (12/12/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΗΡΙΩΝ 2018-19 (06/12/2018)
Παράταση κατάθεσης αιτήσεων για παρουσίαση πτυχιακών εργασιών (30/11/2018)
Ενημέρωση για τους Πρωτοετείς (22/11/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου (22/11/2018)
Ενημέρωση για την Μικροοικονομική (20/11/2018)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 (20/11/2018)
 Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 
Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  2018-19   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λόγω αυξημένου αριθμού φοιτητών, στα θεωρητικά μαθήματα θα λειτουργούν δύο ή τρία τμήματα.

Οι ενδείξεις (Α-Κ), (Λ-Ω), (Α-Ι), (Κ-Μ) και (Ν-Ω)  αφορούν στο αρχικό γράμμα του επωνύμου των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το αντίστοιχο τμήμα.

 

 

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

Α1

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Θ

3

 

 

 

 

 

 

14-17

(Α-Κ)

17-20
(Λ-Ω)

Τ1

Τ1

 

 

ΜΟΙΡΑ

Α2

Μικροοικονομική ανάλυση

Θ

3

 

 

 

 

8-11 (Τ3)

(Α-Θ)

14-16(Τ3)

(Ι-Ο)

16-20 (Γ41)

(Π-Ω)

(Τ3)

 

 

(Γ41) 

 

 

 

 

ΛΕΡΙΟΥ

Α3

 

Μαθηματικά της Διοικητικής επιστήμης

 

ΑΠ

2

 

 

 

 

15-17

(Λ-Ω)

17-19

(Α-Κ)

Τ1

 

 

 

 

ΠΟΘΟΣ

Θ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18

(Λ-Ω)

18-21

(Α-Κ) 

Τ1

 

ΠΟΘΟΣ

Α4

 

 

 

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

Ε

2

9-11

11-13

13-15 

(ΣΤΑΥΡΟ-ΠΟΥΛΟΣ)

K6.119 

9-11

11-13

13-15 

(ΜΗΛΙΩ-

ΡΗΣ)

16-18

18-20

(ΚΟΥΦΑ

ΔΑΚΗΣ)

 

K6.119  

9-11

11-13

(ΔΡΙΤΣΑ)

 

18-20

( ΚΟΥΦΑ

ΔΑΚΗΣ)

 K6.119  

12-14

(ΣΤΑΥΡΟ

ΠΟΥΛΟΣ

+ΣΤΑΜΑΤΟ

ΠΟΥΛΟΥ)

14-16

16-18

(ΣΤΑΜΑΤΟ

ΠΟΥΛΟΥ)

18-20

(ΚΟΥΦΑ

ΔΑΚΗΣ)

 

 K6.119  

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΛΙΩΡΗΣ

ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ

ΔΡΙΤΣΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θ

3

 

 

13-16

(Α-Ι)

16-19

(Κ-Μ)

Τ1

 

Τ1

10-13

(Ν-Ω)

Τ1

 

 

 

 

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ

Α5

 

 

 

 

 

Στατιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Ε

2

15-16

16-17

(ΚΑΡΑ

ΓΙΑΝΝΗ)

 

17-18

 18-19 

(ΠΟΥΛΟΥ)

 

 K6.119 

 

 

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18 

(ΛΑΛΟΥ)

K6.119  

 

 

12-13

13-14

14-15

15-16

(ΠΟΥΛΟΥ)

 

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

(ΛΑΛΟΥ)

 K6.119 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΛΟΥ

Θ

3

 

 

 

 

19-20

(Λ-Ω)

20-21

(Α-Κ)

(ΠΟΥΛΟΥ) 

 

Τ1 

09-12

(Α-Κ)

(ΧΑΛΙΚΙΑΣ)

 

Τ1

09-12

(Λ-Ω)

(ΧΑΛΙΚΙΑΣ)

 

Τ1

ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  2018-19   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

Γ1

Κοινωνιολογία του Τουρισμού

Θ

3

 

 

17-20

Τ4

 

 

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑ

Γ2

Τουριστικό Μάρκετινγκ 

Θ

3

10-13

Τ1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ

Γ3

Εκπαιδευτική Πολιτική και Τουριστική Εκπαίδευση

Θ

3

17-20

Τ3

 

 

12-15

Τ4

 

 

 

 

ΚΙΚΙΛΙΑ

Γ4

Επιχειρησιακή Πολιτική και στρατηγική – Στρατηγικό μάνατζμεντ

ΑΠ

2

16-18

18-20

Τ1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Θ

3

13-16

Τ1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Γ5

Εισαγωγή στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Θ

3

 

 

10-13

Τ2

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γ6

Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης  και Φορολογίας Επιχειρήσεων

Θ

3

 

 

 

 

13-16

Γ41

 

 

 

 

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ

Γ7

Σύγχρονα Οικονομικά Θέματα

Θ

3

16-18

Τ2

17-18

Γ41

 

 

 

 

 

 

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ

Γ8

Διοίκηση Εσόδων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Θ

3

 

 

13-16

Γ41

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  2018-19   Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

Ε1

Τουριστικό Δίκαιο

Θ

3

 

 

 

 

17-20

Τ4

 

 

 

 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ε2

Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων 

Ε

2

17-19

19-21 

(ΠΟΥΛΑΚΗ)

  Κ7. 206

  16-18

(ΚΟΥΤΣΟ-ΓΕΩΡΓΟ-ΠΟΥΛΟΣ)

 Κ7. 206

 16-18

AKA-ΡΟΥΓΚΑΣ)

 

 Κ7. 206

  18-20

(ΠΟΥΛΑΚΗ)

 Κ7. 206

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚAKAΡΟΥΓΚΑΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ

Θ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11-14

Τ3

ΚΑΤΣΩΝΗ

Ε3

Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ξενοδοχείων

Ε

3

  12-15

(ΤΣΕΚ-

ΟΥΡΑΣ)

 

 15-18

(ΧΑΝ-

ΙΩΤΗΣ)

 

  Κ6 115

8-11

(ΤΣΕΚ-

ΟΥΡΑΣ)

 

13-16 

(ΧΑΝ-

ΙΩΤΗΣ)

 Κ6 115

8-11

(ΧΑΝ-

ΙΩΤΗΣ)

14-17 

(ΚΥΡΙ-

ΤΣΗ)

 Κ6 115

9-12

(ΤΣΕΚ-

ΟΥΡΑΣ)

 

12-15

(ΚΥΡΙ-

ΤΣΗ) 

 Κ6 115

 

 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ

3

 

 

 

 

11-14

Τ3

 

 

 

 

ΛΑΛΟΥΜΗΣ

Ε4

Διοίκηση Τμημάτων Υποδοχής

Ε

2

  8-10

10-12

12-14

  Κ6 105

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Θ

3

 

 

 

 

 

 

12-15

Τ2

 

 

ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ε5

Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

Θ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

08-11

Τ3

ΚΑΤΣΩΝΗ

Ε6

Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις Τουρ. Επιχ. και Οργανισμών

Θ

3

 

 

10-13

Τ1

 

 

 

 

 

 

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ

Ε7

Επικοινωνιακές δεξιότητες στον τουρισμό

Θ

3

 

 

13-16

Τ2

 

 

 

 

 

 

ΚΙΚΙΛΙΑ

Ε8

Εργασιακές Σχέσεις

Θ

3

 

 

17-20

Τ2

 

 

 

 

 

 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  2018-19   Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

 

Ζ1

Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Ε

2

 

 

13-15

(ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

 

 

13-15

(ΛΙΒΑΝΟΣ)

 

10-12

(ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

15-17

(ΛΙΒΑΝΟΣ)

 

9-11

11-13

13-15

(ΛΙΒΑΝΟΣ)

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΒΑΝΟΣ

Θ

3

 

 

 

 

 

 

12-15

Τ4

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ζ2

Τουριστική ανάπτυξη και Πολιτική

Θ

3

 

 

14-17

Τ4

 

 

 

 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Ζ3

 

English for tourism

 

ΑΠ

2

 

 

 

 

11-13

Τ2

08-10

Τ2

 

 

ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

Θ

3

 

 

 

 

08-11

Τ2

 

 

 

 

ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

Ζ4

Μελέτες περίπτωσης στον Τουρισμό

Ε

2

13-15

(ΒΙΤΟΥ-ΛΑΔΙΤΗ)

 

11-13

13-15

( ΜΑΝΩΛΑ)

 

 

Τ3

 

 

Τ4

 Τ2

 

 

 

13-15

(ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ)

 

11-13

(ΜΑΝΩΛΑ)

 

 

 

 

Τ3

 

 

Τ4

 

 

 

 

 

 

15-17

(ΚΙΚΙΛΙΑ)

 

 

Τ4

 

 

 

 

 

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ

ΜΑΝΩΛΑ

ΚΙΚΙΛΙΑ

Θ

2

 

 

09-11

Τ4

 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΑ

Ζ5

Θεωρίες Τουρισμού. Ταξίδι  και ταξιδιογραφία

Θ

3

 

 

 

 

14-17

Τ2

 

 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Ζ6

Θαλάσσιος τουρισμός

Θ

3

 

 

 

 

17-20

Τ2

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑ

Ζ7

Επαγγελματικά Ιταλικά

Θ

3

08-11

Τ2

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΑ

Ζ8

Δίκαιο Τουριστικής Ναυτιλίας

Θ

3

 

 

 

 

 

 

17-20

Τ4

 

 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ζ9

Διοίκηση Ξενοδοχειακής Εμψυχωτικής

Θ

3

 

 

10-13

Τ3

 

 

 

 

 

 

ΛΑΛΟΥΜΗΣ

 

 

 

 


^ Αρχή Σελίδας