Ανακοινώσεις  
ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (08/07/2019)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 (08/07/2019)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (25/06/2019)
Με απόφαση της με αρ. 8/4.06.2019 Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, η Εξέταση – Αξιολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών θα διεξαχθεί από τις 15.07.2019 έως και τις 23.07.2019. (05/06/2019)
Ορισμός Ημερομηνίας Υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που Επιθυμούν να Ολοκληρώσουν τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. (04/04/2019)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠαΔΑ (04/04/2019)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (28/09/2018)
 Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας 
Αισθητική & Κοσμητολογία
                       
  ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2017
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                            
Διαμόρφωση - Διαχείριση Ιστοσελίδας

Δρ. Βαρβαρέσου Αθανασία,  Καθηγήτρια

Γαρδίκη Βασιλική, MSc, Ε.ΔΙ.Π