Ανακοινώσεις  
EMBOΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (15/10/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (03/10/2019)
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ (01/10/2019)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (28/09/2018)
 Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας 
Αισθητική & Κοσμητολογία
Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

                                                                                          http://aesthcosm.bisc.uniwa.gr/


  ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2017
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                            
Διαμόρφωση - Διαχείριση Ιστοσελίδας

Δρ. Βαρβαρέσου Αθανασία,  Καθηγήτρια

Γαρδίκη Βασιλική, MSc, Ε.ΔΙ.Π