Ανακοινώσεις  
Πρακτική Άσκηση πτυχίου ΤΕΙ (10/09/2020)
Ορκωμοσία (Λίστα φοιτητών) (09/12/2019)
EMBOΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (15/10/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (03/10/2019)
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ (01/10/2019)
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (23/10/2018)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (28/09/2018)
 Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας 
Το Τμήμα
    Η πρώτη ανώτερη δημόσια σχολή Αισθητικής ιδρύεται από την πολιτεία το 1978 στα τότε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και εντάσσεται στην τότε Σχολή Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές συμμετείχαν σε Πανελλήνιες εξετάσεις, όπως σε όλα τα Α.Ε.Ι. Η φοίτηση ξεπερνά τα τρία έτη σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της Πρακτικής Άσκησης. Η ένταξη αυτή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστήμη της Αισθητικής γιατί η πολιτεία αναγνώρισε την στενή συγγένεια της Αισθητικής με τους άλλους κλάδους των επαγγελμάτων υγείας.
Με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. (Ν.1404/83) η Αισθητική εντάσσεται στην Σχολή  Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Οι σπουδές στο Αισθητικής και Κοσμητολογίας σήμερα, διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα στα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, οι σπουδαστές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο επάγγελμα σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα (ΕΡΤ) και εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας, αφενός καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στο πεδίο της πρόληψης και συμπτωματικής αισθητικής αντιμετώπισης των δερματολογικών και άλλων παθολογικών προβλημάτων και αφετέρου  το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και ανάπτυξης συστατικών καλλυντικών προϊόντων καθώς και μελέτης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας τους.   Το περιεχόμενο των σπουδών είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα προετοιμάζοντας  τους αποφοίτους να ακολουθήσουν τη δυναμική του επαγγέλματος και της τεχνολογίας, ως επαγγελματίες υγείας.

Σκοπός του Τμήματος είναι η σωστή εκπαίδευση και η δημιουργία υψηλής ποιότητας:
  1. Επαγγελματιών αισθητικών, ικανών να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις γνώσεις τους, προσφέροντας ασφαλή και αποτελεσματική αισθητική σε εργαστήρια αισθητικής, κέντρα ιαματισμού (spa), δερματολογικές κλινικές.
  2. Στελεχών α) εργοστασίων παραγωγής καλλυντικών με εξειδικευμένες  γνώσεις στις μεθόδους ανάπτυξης και παραγωγής ποικίλων καλλυντικών προϊόντων και β) εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου , αξιολόγησης &  αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων. ^ Αρχή Σελίδας