Ανακοινώσεις  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (10/09/2018)
Σημειώσεις Ποιοτικού Ελέγχου Καλλυντικών (10/09/2018)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΕΙ (ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/9/18) (04/09/2018)
 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας 
Αισθητική & Κοσμητολογία
                                                                                                     
Εξωστρεφείς Δράσεις                Photogallery


ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διαμόρφωση - Διαχείριση Ιστοσελίδας

Δρ. Βαρβαρέσου Αθανασία,  Καθηγήτρια

Γαρδίκη Βασιλική, MSc, Ε.ΔΙ.Π