Ανακοινώσεις  
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (15/05/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΙ-Α ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΘΕΑ. (25/05/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ (1-6-17) "Ε/Θ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ" ΕΡΓ., "ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ" ΕΡΓ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ. (25/05/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ (22/05/2017)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (2-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017) (16/05/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ (16/05/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HELMEPA (08/05/2017)
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016 - 2017 (08/05/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2017 - ΜΑΡΤΗΣ 2018 (05/05/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ (05/05/2017)
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018 (03/05/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (EESC) (27/04/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2 (IMI2 JU) (27/04/2017)
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ BOBATH ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (27/04/2017)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. (27/04/2017)
 Τμήμα Εργοθεραπείας