Ανακοινώσεις  
Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για τους επί πτυχίο φοιτητές που ακολουθούν κύκλο σπουδών για πτυχίο ΤΕΙ. (17/10/2019)
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ με τίτλο «Εργαστήριο Στατιστικής Μοντελοποίησης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή» (ΦΕΚ 1537/τ.B’/7 Μαΐου 2019) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ. αριθ. 30289 Απόφαση της 24/6/2019 (ΦΕΚ B’ 2966/τ.Β΄/19 Ιουλίου 2019 ) (02/10/2019)
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή στο Εργαστήριο "Στατιστικής Μοντελοποίησης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή" (03/09/2019)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας
(Δημόσιας Υγιεινής) 
Αρχική Σελίδα
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.Οι σπουδές στη συγκεκριμένη κατεύθυνση οδηγούν στην απόκτηση τίτλου

       " Υγιεινολόγος " .


Περιηγηθείτε στους συνδέσμους αριστερά της σελίδας για ειδικές πληροφορίες.