Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (07/11/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΔΟΚΕ (24/10/2018)
ΝΕΟ E-MAIL ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (22/10/2018)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (06/10/2018)
 Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Department of Social Work 
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η τρέχουσα ιστόσελίδα σταμάτησε να λειτουργεί. 

 

Τη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

θα την βρείτε στη διεύθυνση:

 

http://sw.uniwa.gr^ Αρχή Σελίδας